PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

SIKAT NG LIWANAG.

A Gospel Reflection on the 3rd Sunday in Ordinary time, January 26, 2014.

  Ang Ebanghelyong  (Matthew 4:12-33) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday in Ordinary time, January 26, 2014 ay pagsisimula ng paglilingkod ni Hesus sa Galilea. Narinig natin sa Ebanghelyo na si Hesus ay hindi na nanirahan sa Nazareth na kung saan siya ay lumaki, kundi nanirahan na siya sa Capernaum. Ang Capernaum ay matatagpuan sa baybayin ng Lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali.
BAKIT HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN SI HESUS NUNG SIYA AY NAGSIMULANG MAGLINGKOD?
SAPAGKAT ALAM NATIN NA SA NAZARETH AY HINDI TINANGGAP SI HESUS,
HINDI MATANGGAP MISMO NG KANYANG KABABAYAN NA SIYA AY NANGANGARAL TUNGKOL SA KAHARIAN NG DIYOS AT DAHIL DITO AY HINDI SIYA NAGPAMALAS NG MGA MILAGRO DOON.
Kaya nung nagsimulang maglingkod si Hesus ay sa Capernaum na siya nanirahan.
Sa Ebanghelyong binasa natin ngayon ay narinig natin ang sinabi ni Propeta Isaias,
ANO ANG SINABI NI PROPETA ISAIAS?
“LUPAIN NG ZEBULUN AT LUPAIN NG NEFTALI, DAANG PAPUNTA SA LAWA, SA IBAYO NG JORDAN, SA GALILEA NG MGA HENTIL! ANG MGA TAONG NASA KADILIMAN AY NAKAKITA NG MANINGNING NA ILAW! SA MGA NAKATIRA SA LILIM NG KAMATAYAN AY SUMIKAT ANG LIWANAG.”
Ang nilalaman ng sinabi ni Propeta Isaias ay natupad ito kay Hesus. Nung nagsimulang mangaral si Hesus ay siya ang LIWANAG NA SUMIKAT SA KADILIMAN.
Kaya sa kanyang pangangaral ay patuloy niyang ipinapahayag sa atin ngayon na “MAGSISI NA KAYO AT TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN SAPAGKAT MALAPIT NANG DUMATING ANG KAHARIAN NG LANGIT.”
ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT PATULOY NA NANGANGARAL SI HESUS AY PARA MAGSISI NA TAYO SA KASALANAN AT SUMUNOD SA KALOOBAN NG AMA.
HABANG NABUBUHAY TAYO SA MUNDONG ITO AY PARAMI NANG PARAMI ANG MGA MAKASALANAN!
KASAMA NA DIYAN ANG PAGNANAKAW AT IBA PANG KRIMEN!
KAYA SI HESUS AY HINDI NAGSAWANG MANGARAL SA ATIN AY SAPAGKAT GUSTO NIYA TAYONG ILIGTAS,
ITO ANG MISYON NG ATING PANGINOON NA ILIGTAS ANG MGA KALULUWA MULA SA KAPAHAMAKAN.
Kaya patuloy na nananawagan si Hesus sa atin na MAGSISI NA TAYO AT TALIKURAN ANG KASALANAN.
Sa panahon natin ngayon ay wala na si Hesus dito sa lupa at siya ay nasa langit na. Dahil dito ay patuloy siyang tumatawag sa mga kalalakihan na TUMUGON SA KANYANG TAWAG NA MAGING PARI PARA IPAGPATULOY ANG KANYANG MISYON DITO SA LUPA NA IPANGARAL TUNGKOL SA PAGSISISI AT IGAWAD ANG KAPATAWARAN NG DIYOS.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements