PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

Katolikong Katesismo on Ash Wednesday, March  5, 2014.

MIYERKULES NG ABO.

Ang Abo sa anyo ng Krus ay tanda ng pasimula ng panahon ng kuwaresma. Ang panahong ito ng apat na pung araw ay paghahanda para sa pinakapunong kapistahan

ng Simbahan. Ipinahahayag ng tanda ng abo sa
noo 
ang kahulugan ng buong kapanahunan ng
kuwaresma
.

Ang ating pagbabalik-loob mula sa pagkakasala ang
diwa 
ng araw na ito at ng buong kuwaresma. Ito
ang taunang landasin ng pagbabalik-loob 
na
naghahatid sa atin sa mgamahal na araw
 ng
triduum o ang tatlong arawng pagdiriwang ng
kamatayan 
at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
Ang pag-aalala natin at pagdiriwang ng kanyang
kamatayan 
at pagkabuhay na mag-uli ay tanging
wasto nating maisasagawa sa diwa ng ating
sariling pagtalikod 
sa kasalanan at pagtalima sa
kanyang kalooban. Kaya’t pagbabalik-loob sa Diyos

mula sa kasamaan at ang ating pamumuhay sa kabutihan ang tunay na diwa ng Kuwaresma mula sa simula hanggang katapusan.

Ang ABO  ay sagisag unang-una ng pagiging
pansamantala
lamang ng daigdig na ito. Katulad
nito, ang alabok ay nagpapaalala sa atin
 na ang
buhay na ito ay lumilipas; tayo 
ay nakatalaga sa
isang buhay na
 walang hanggan. Kung kaya’t ang

paglalagay ng abo sa noo ay lantaran din
pagpapahayag na ang isa’y makasalanan.

Tinatanggap natin ang abo sa anyo ng krus.

Ipinahihiwatig nito na ang kaligtasan sa kasalanan
at sa kamatayan
 nitong dulot ay tanging sa
pamamagitan ni Hesukristo
 na nag-aalay ng buhay
at ang tagumpay sa krus
.  Ang tanda ng krus ay
pagpapaalala sa atin na ang hantungan ng
kapanahunan ng kuwaresma na ating pinasisimulan
ay ang pagdiriwang ng kamatayan
at muling
pagkabuhay 
ng panginoon.

Ang ating pagbabalik-loob na ipinahayag ng abo sa
ating noo 
sa anyo ng krus ay pagsunod sa
panawagan ni Hesukristo
, at paghahangad na
matapos ang apat na pung araw ng Kuwaresma 
ay
makapakibahagi 
nawa tayo sa kaligtasan at
tagumpay na bunga ng kanyang kamatayan
 sa krus
at muling pagkabuhay.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 
 
 
 
 
Advertisements