PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

Katolikong Katesismo on 3rd Sunday of Lent, March  23, 2014.

ANG KASALANANG MANA.

Ang pinakapangunahing aspeto ng kristyanong doktrina tungkol sa kasalanang – mana ay hindi ang pangkalahatang pagkamakasalanan kundi ang pangkalahatang kaligtasan. Ang Pagkamakasalanan ang siyang masaklap na larawang kinakailangan upang maunawaan ang mapagmahal na plano ng diyos sa pagliligtas sa lahat ng tao. Tanging sa liwanag ng pahayag na ito ng pambihirang pag-ibig ng diyos sa atin maaari nating malinaw na makita ang katotohanan ng kasalanan.
Ang pagbibigay-tuong ito sa tumutubos na pag-ibig ng diyos ay dumadaloy mula sa pinakaunang tradisyon na inihabilin ni San Pablo;
“SI KRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING MGA KASALANAN BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN.”
                                                                ( 1 Corinthians 15:3)
Ang Mabuting Balita ay hindi tungkol sa kasalanang-mana kundi tungkol sa tumutubos na pag-ibig ng diyos sa pamamagitan ni Hesukristo sa kapangyarihan ng espiritu santo. Kaya inaawit ng simbahan sa pinakabanal na bihilya ng taon na pang liturhiya ng Bihilya ng Muling Pagkabuhay;
“AMA, DAKILA ANG IYONG PAG-IINGAT SA AMIN!
WALANG HANGGAN ANG IYONG PAG-IBIG!
UPANG MATUBOS ANG ISANG ALIPIN,
IBINIGAY MO ANG IYONG ANAK.
O MALIGAYANG PAGKAKAMALI,
O MAHALAGANG PAGKAKASALA NI ADAN,
NA SIYANG NAGTAMO PARA SA AMIN NG DAKILANG MANUNUBOS!
Mula sa mga nasabing pinagkunan sa bibliya, itinuturo ng simbahan na sa pagsuway sa utos ng diyos sa paraiso, si adan, ang unang tao, ay kaagad nawalan ng kabanalan at katarungan na humubog sa kanya, at inaanyayahan sa kanyang sarili ang kamatayan. Ang kabanalan at katarungang tinanggap mula sa diyos ay nawala hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang mga salinlahi.
Tayong mga pilipino ngayon bilang mga kabilang sa lahi ni Adan ay hindi nagmana ng kanyang sariling kasalanan kundi ng makasalanang kalagayan na nagsimula sa pamamagitan ng kanyang pinagmulang kasalanan. Ito ay isang kalagayan na personal na kinasasangkutan ng bawat isa sa atin. Ang ating minana, ang KASALANANG-MANA ay ang kalagayan ng pagkamakasalanan na kung saan tayong lahat ay isinilang. Ang pangkalahatang pagkamakasalanan ay pinatutunayan ng malinaw na pahayag ng mabuting balita na ang lahat ay tinubos ni kristo.

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements