PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

HOLY WEEK 2014


BLACK SATURDAY, April 19, 2014

Photo is loading

SEMANA SANTA SA TAON NG LAYKO.

 Day 3 Holy Week Retreat ng Barkada, Black Saturday, April 19, 2014.

 LAYKO; TINAWAG PARA MAGING BANAL.

 

Marami tayong kinikilalang mga bayani ng ating bansa gaya nina Dr Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at marami pang iba.

BAKIT SILA NAGING BAYANI?

Sapagkat ipinaglaban at ipinagtanggol nila ang ating bansang pilipinas.

Gayundin sa ating simbahan, marami rin ang naging bayani dahil sa PAGTATANGGOL SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. At kahit sa huling hininga ay ipinaglaban pa rin ang katotohanan at patuloy na ipinangaral ang mga turo ni Kristo.

Marami ang mga naging martir ng simbahan.

Kapag sinabing MARTIR ay hindi literal na MAGPAPAPUGOT KA NG ULO O MAGPAPABATO KA NG MGA MALALAKING PUKOL NA BATO,

ANG PAGIGING MARTIR AY ANG PAGIGING MATAPANG.

Kung titignan ninyo ang mga apostoles ng ating Panginoon, dati ay mga duwag sila, nung dinakip si Hesus ay halos nagtago sila.

Si Photo is loadingPedro ay itinatwa niya si Hesus,

nung mga oras na dinakip si Hesus ay ITINAKWIL NIYA SI HESUS AT SINABING HINDI NIYA KILALA SI HESUS.

Ito ang kanyang naging kahinaan dahil sa takot na siya ay madakip.

Pero pinagkatiwalaan pa rin siya ni Hesus at ibinigay sa kanya ang susi ng kaharian ng langit.

Matapos ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nagpakita siya sa mga alagad at ibinigay ang Espiritu Santo.

Nung ibinigay ni Hesus ang Espiritu Santo sa mga Apostoles ay ito ang sinabi niya sa Ebanghelyo ni Juan 20:22,

“TANGGAPIN NINYO ANG ESPIRITU SANTO.”

Nung tinanggap nila ang Espiritu Santo ay naging MATAPANG SILA SA PAGPAPAHAYAG TUNGKOL SA ATING PANGINOON.

SI PEDRO NA DATING DUWAG NGAYON AY MATAPANG NA IPINANGARAL ANG TUNGKOL KAY HESUS.

KAHIT HANGGANG SA HULING HININGA NG KANILANG BUHAY AY HINDI NILA TINALIKURAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Kaya ito ang dahilan kung bakit TAYONG MGA KATOLIKO AY KINAKAILANGAN NATING TUMANGGAP NG SAKRAMENTO NG KUMPIL. 

SA PAMAMAGITAN NG KUMPIL AY PINALALAKAS ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS AT PINAG-AALAB ANG ATING PUSO PARA TAYO AY MAGING MATAPANG SA PAGPAPAHAYAG NG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Ang pagiging BAYANI ay HAYAGANG PAGLALANTAD NG KATOTOHANAN.

KAYA ANG MGA TUMATAYONG STATE WITNESS SA SENADO AY MGA BAYANI NGPhoto is loading KATOTOHANAN.

Tayo rin ay pwedeng maging bayani ng ating simbahan sa pamamagitan ng PAGSISIWALAT NG KATOTOHANAN, LANTARANG PAGPAPAHAYAG TUNGKOL KAY HESUS at sa PAGTATANGGOL SA MGA TURO NI KRISTO AT NG SIMBAHAN..

 

BLACK SATURDAY, April 19, 2014

HOLY WEEK 2014

 


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements