PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

LIFE IN THE BEGINNING AND EVERLASTING.

A Gospel Reflection on the  Solemnity of the Resurrection of Our Lord, Easter Sunday, April 20, 2014.

Ang buhay ng tao ay hindi natatapos sa kamatayan. Kapag namatay ang isang tao, akala ng ilan lalo na ang MGA IBANG SEKTA ay ito na RAW ang katapusan ng kanilang buhay.

Ngunit ang katotohanan ay HINDI NATATAPOS ANG BUHAY NG TAO SA KAMATAYAN.

ANG KAMATAYAN AY SIMULA NG BUHAY SA KABILA.

Kaya kapag may namamatay na isang tao, ang term o salitang ginagamit ay SUMAKABILANG-BUHAY NA.

ANG KATAWAN AT KALULUWA NG TAO AY HUMIHIWALAY,

ANG KATAWAN AY NAIIWAN DITO SA LUPA SAMANTALANG ANG KALULUWA AY PUMAPASOK NA SA KABILANG BUHAY.

ANO NAMAN ANG IBIG SABIHIN NG KABILANG BUHAY?

Ito ang BUHAY NA WALANG HANGGAN.

ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN AY NASA LANGIT NA KUNG SAAN AY KASAMA NATIN ANG DIYOS.

Kapag ginugunita natin ang Semana Santa ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagkumpisal.

ANG KUMPISAL AY ISANG PARAAN NG ATING PAKIKIPAGKASUNDO SA DIYOS.

AT KAPAG NAKIPAGKASUNDO TAYO SA DIYOS,

TAYO AY PATATAWARIN SA ATING MGA KASALANAN AT TATANGGAPIN NIYA TAYO SA KAHARIAN NG LANGIT.

Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Muling Pagkabuhay, Abril 20, 2014. Sa Ebanghelyong (John 20:1-9) binasa natin ngayon ay nagpapakita sa atin na si Hesus ay muling nabuhay.

ITO ANG HINDI MAUNAWAAN NG KANYANG MGA ALAGAD KUNG BAKIT KAILANGAN MULING MABUHAY SI HESUS.

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS AY ISANG PATUNAY NA NAPAGTAGUMPAYAN ANG KAMATAYAN.

ANG KAMATAYAN NA TINUTUKOY DITO AY KASALANAN.

KAPAG NAGKAKASALA ANG ISANG TAO,

SIYA AY NAMAMATAY!

ANO ANG CONSEQUENCE NG ISANG TAONG NAGKASALA?

KAMATAYAN.

KAYA KUNG IKAW AY NAMATAY NA NASA ESTADO NG MABIGAT NA KASALANAN IKAW AY MAPUPUNTA SA WALANG HANGGANG KAPARUSAHAN!

KUNG IKAW AY NAMATAY NA NASA ESTADO NG GRASYA NG DIYOS IKAW AY MAPUPUNTA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Para makamit mo ang grasya ng Diyos ay kinakailangan MANGUMPISAL KA SA IYONG MGA KASALANAN.

AMININ MO ANG KASALANAN MO AT PAGBAYARAN MO ANG MGA KASALANANG NAGAWA MO!

Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo ay isang biyaya para sa ating lahat na TAYO RIN AY MAGTATAGUMPAY SA KAMATAYAN.

Iyan ang dahilan kung bakit si HESUS AY IPINAKO SA KRUS NOONG BIYERNES SANTO PARA DOON TUBUSIN ANG ATING KASALANAN!

TAUN-TAON NATING GINUGUNITA ANG KANYANG PAGHIHIRAP AT KAMATAYAN SA KRUS!

SUBALIT MARAMI PA RIN SA INYO NGAYON AY NAGKAKASALA!!!!!!!!!!!

KINAMKAM NINYO ANG KABAN NG BAYAN!

ANG PAGNANAKAW AY ISANG MABIGAT NA KASALANAN!

BAKIT PAULIT-ULIT NINYONG GINAGAWA ITO?!!!!!!!!!!

SI HESUS AY NAMATAY SA KRUS DAHIL SA KASALANAN NINYO!!!!!

AT NGAYON SI HESUS AY MULING NABUHAY PARA IKAW AY MAGBAGO!!!!!!!!

KUNG GUSTO MONG MAKARATING SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AY DAPAT MAGBAGO KA!

KAYA NGA TUWING IPINAGDIRIWANG NATIN ANG LINGGO NG PAGKABUHAY AY SINASARIWA NATIN ANG ATING PANGAKO SA BINYAG.

ANO ANG PANGAKO SA ATING BINYAG?

ITAKWIL SI SATANAS!

ITAKWIL ANG KASALANAN!!!!!!

Kaya sa pagpunta ninyo sa Simbahan ngayong araw na ito ay WIWISIKAN KAYO NG PARI NG HOLY WATER.

Ito ay tanda na KAYO AY NILILINIS SA KASALANAN,

TINATANGGAL NA SA INYO ANG KASALANAN.

Kaya kapag binubuhusan tayo ng tubig ay tinatanggal ang dumi sa ating katawan.

 

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements