PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

TINIG NG INA.

A Gospel Reflection on the  4th Sunday of Easter, May 11, 2014.

Sa araw na ito 4th Sunday of Easter, May 11, 2014 ay tinatawag na WORLD VOCATION SUNDAY.

ANO BA ANG BOKASYON?

Ang BOKASYON ay isang MATAAS NA TAWAG MULA SA DIYOS at TAYONG LAHAT AY TINATAWAG NA SUMUNOD SA KANYA.

Ang Pagsunod natin ay PAGTUGON SA TAWAG NG DIYOS na kung saan tayo ay tinatawag sa PAGPAPARI, pagiging BUHAY – RELIHIYOSO, PAG-AASAWA, pagiging SINGLE BLESSEDNESS at ORDINARYONG LAYKO.

TINATAWAG TAYO NG DIYOS AY PARA TAYO ANG MAGIGING BOSES O ALINGAWNGAW NI KRISTO.

ANG PAGIGING BOSES O ALINGAWNGAW NI KRISTO AY ANG PAGPAPALAGANAP NATIN NG KANYANG MABUTING BALITA.

Kaya si Maria ay patuloy na nagpapakita sa iba’t-ibang panig ng mundo ay para paalalahanan tayo na SUMUNOD KAY KRISTO.

Sa Ebanghelyong (John 10:1-10) binasa ngayon si Hesus ang pintuang dinaraanan ng mga tupa.

ANO BA ANG IBIG SABIHIN NITO?

Si Hesus ang pastol ng mga tupa.

LAHAT NG MGA ARAL AT TURO NI HESUS AY PINAKIKINGGAN NG MGA TUPA.

KAYA SI HESUS AY PATULOY NA NANGANGARAL SA ATIN NGAYON AY PARA TAYO AY MAGKAROON NG KAGANAPAN NG BUHAY.

PARA MAGING GANAP ANG ATING BUHAY AY DAPAT SUMUNOD TAYO KAY HESUS.

Ito ang laging pinapaalala sa atin ni Maria na TAYO AY SUMUNOD KAY HESUS.

ANO ANG SINABI NI MARIA DOON SA CANA?

“DO WHATEVER HE TELLS YOU!”

GAWIN NINYO ANG IPINAG-UUTOS SA INYO NI HESUS!

MARAMI SA INYO AY NAGDEDEBOSYON KAY MARIA.

Katulad niyan nagpupunta kayo sa Manaoag doon sa Pangasinan.

ANG PAGIGING DEBOTO NI MARIA AY HINDI LAMANG NAKIKITA SAPAGDARASAL NG ROSARYO AT PAGTITIRIK NG KANDILA!

ANG PAGIGING DEBOTO NI MARIA AY ANG PAGSUNOD NATIN KAY HESUS,

ANG PAKIKINIG NATIN SA SALITA NG DIYOS AT PAGTUGON NATIN SA TAWAG NG DIYOS.

Kaya ang kahulugan ng salitang MANAOAG ay TAWAG, 

ibig sabihin,

SI MARIA AY PATULOY NA TUMATAWAG SA ATIN.

KAHIT NA TAYO AY MAKASALANAN AT PAULIT-ULIT NA NAGKAKASALA AY HINDI PA RIN TAYO INIIWAN NG DIYOS.

KAYA SI MARIA AY PATULOY NA IPINAPADALA SA ATIN NG DIYOS UPANG TAYO AY MAKINIG SA TINIG NI HESUS.

Sa araw din ito ay ipinagdiriwang natin ang MOTHER’s DAY.

Ang Ina ay patuloy na nag-aalaga sa atin at nagbibigay-buhay.

Ang pag-aalaga ng isang ina ay hindi lamang sa pagtugon sa materyal na bagay kundi NAGHUHUBOG SA KANYANG MGA ANAK.

ANG PAGHUHUBOG SA BATA AY NAGSISIMULA SA TAHANAN.

KUNG ANO ANG IPINAPAKITA NG ISANG BATA AY YUN ANG PAGHUHUBOG SA KANYA NG MAGULANG.

LAHAT NG KINIKILOS NG BATA AY NAKAUGAT IYAN SA MAGULANG.

KUNG ANG BATA AY MABAIT AT MAGANDANG HALIMBAWA ANG IPINAPAKITA AY MAGANDA ANG PAGTUTURO SA KANYA NG KANYANG MAGULANG.

KUNG ANG BATA NAMAN AY WALANG-HIYA AT HINDI MAGANDA ANG IPINAPAKITA SA MGA TAO, SINO ANG SISISIHIN DIYAN?

ANG MAGULANG!

PAANO NINYO TINURUAN ANG INYONG ANAK?!!!!!

ANONG KLASE ANG PAGPAPALAKI NINYO SA INYONG MGA ANAK?!!!!!!!!!!!

KAYA KAYO TINAWAG NA MAGING MAGULANG AY PARA KAYO ANG MAGHUHUBOG SA MGA BATA!!!!!!!!!!!!!

KAYA MARAMING MGA BATA NGAYON ANG WALANG-HIYA, HINDI NAGSISIMBA AT WALANG TAKOT SA DIYOS AY SAPAGKAT KASALANAN IYAN NG MGA MAGULANG!!!!!!!!!!!!!!

ANG LAKI NG PAGKUKULANG NINYO SA INYONG MGA ANAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAYO ANG INAASAHANG MAGPAPASTOL SA INYONG MGA ANAK!!!!!!!!!!!!!!!

KAILANGAN KAYO NG MGA ANAK NINYO!!!!!!!!!!!

MARAMING MGA BATA NGAYON ANG NAGHAHANAP NG KALINGA NG ISANG MAGULANG!

LALO NA ANG INA!

HINDI SAPAT NA MAGPADALA AT MAGBIGAY LAMANG KAYO NG PERA SA INYONG MGA ANAK!!!!!

ANG GUSTO NG INYONG MGA ANAK AY MAKITA ANG INYONG PRESENSYA!

Sana ngayong araw na ito ay MAGKAROON KAYO NG PAGKAKATAON NA MAGKASAMA KAYONG BUONG PAMILYA.

KAYONG MGA INA AY PUNUIN NINYO ANG PAGKUKULANG NINYO SA INYONG MGA ANAK.

KAYONG MGA ANAK, PATAWARIN NINYO ANG INYONG INA SA KANYANG PAGKUKULANG SA INYO AT PATULOY NINYONG PAKINGGAN ANG INYONG INA.  

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES