PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

Photo is loading

WASTONG DAAN.

A Gospel Reflection on the  5th Sunday of Easter, May 18, 2014.

 

May isang misyonero na bagong saltak sa isang lugar. Pagtapak niya sa lugar na iyon nung alam niyang naliligaw na siya ay nagtanong siya sa isang bata.

Ang tanong ng Misyonero;

“BATA, ALAM MO BA ANG DAAN PAPUNTA SA SIMBAHAN?”

Ang sagot ng bata;

“HINDI KO PO ALAM ANG DAAN PAPUNTA SA SIMBAHAN. ANO PO ANG GAGAWIN NINYO SA SIMBAHAN?”

Sumagot ang misyonero;

“ANG GAGAWIN KO SA SIMBAHAN AY  ITUTURO KO SA INYO ANG DAAN PATUNGONG LANGIT.”

Ang sabi ng bata;

“HINDI NA NGA PO NINYO ALAM ANG DAAN PAPUNTANG SIMBAHAN, ITUTURO PA PO NINYO SA AMIN ANG DAAN PAPUNTANG LANGIT.”

Madalas kapag hindi natin alam ang daan ay naliligaw tayo ng landas.

KUNG SAAN-SAAN TAYO UMIIKOT PARA MAKARATING SA ATING PAROROONAN SUBALIT HINDI PA RIN NATIN MAKITA ANG DAAN PATUNGO SA ATING PAROROONAN.

Sa ating buhay kabanalan ay naliligaw rin tayo ng landas.

NALILIGAW TAYO NG LANDAS AY SAPAGKAT MATIGAS ANG ATING KALOOBAN!

AYAW NATING SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS!

MAS PINIPILI NATING TAHAKIN ANG BALUKTOT AT LIKU-LIKONG DAAN!

ANG BALUKTOT AT LIKU-LIKONG DAAN AY WALANG DIREKSYON ANG BUHAY!

HINDI MO ALAM KUNG SAAN KA PUPUNTA AT PAANO KA MAKAKARATING SA PAROROONAN MO!!!!

PAANO NGA BA TAYO MAKAKARATING SA ATING PAROROONAN?

Sa panahong ito ay maraming tayong MGA DAAN na tinatahak.

Nandiyan angPhoto is loading SANGANDAAN, Photo is loadingTAMANG DAAN, MALING DAAN, Photo is loadingDATING DAAN, BAGONG DAAN, LUMANG DAAN, TUWID NA DAAN, WASTONG DAAN.

Ngayon may sinabi ang Reyna ng Pork Barrel na si Janet Lim Napoles;

“HINDI KO MATANDAAN.”

KAYA MO SINABING HINDI MO MATANDAAN AY SAPAGKAT AYAW MONG ISIWALAT ANG KATOTOHANAN!!!!!!!

PAANO KA MAKAKARATING SA LANGIT KUNG AYAW MONG PILIIN ANG TAMA AT WASTONG DAAN?!!!!!

ANG TAMA AT WASTONG DAAN AY ANG PAGSABI MO NG KATOTOHANAN AT ISIWALAT MO ANG MGA PULITIKONG NASASANGKOT SA PORK BARREL SCAM!!!!!!!!!

MAS PINIPILI MO ANG MALING DAAN!!!!!!!!!

TINATAGO MO ANG BAHO NG ILANG MGA PULITIKONG SANGKOT SA PORK BARREL SCAM!!!!!!!!!

TAYONG LAHAT AY NAGHAHANGAD NA MAKARATING SA LANGIT.

GUSTO NATING MAKARATING SA LANGIT PERO HINDI LAHAT AY MAKAKAPASOK SA LANGIT.

BAKIT?

SAPAGKAT ANG LANGIT AY PARA LAMANG SA MGA TAONG SUMUSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS AT NAGSASABUHAY NG MGA ARAL AT TURO NI KRISTO!

 

Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyong (John 14:1-12) binasa ngayong araw na ito ng  5th Sunday of Easter, May 18, 2014,  si Hesus ang DAAN, KATOTOHANAN at BUHAY.

SI HESUS ANG DAAN AY SAPAGKAT ITUTURO NIYA SA ATIN ANG DAAN PATUNGONG LANGIT SA PAMAMAGITAN NG PANGANGARAL TUNGKOL SA KAHARIAN NG DIYOS,

SI HESUS ANG KATOTOHANAN AY SAPAGKAT LAHAT NG MGA SINASABI NIYA AY TOTOO AT GALING SA AMA,

SI HESUS ANG BUHAY AY SAPAGKAT IPAGKAKALOOB NIYA SA ATIN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN KAPAG TAYO AY SUMAMPALATAYA SA KANYA.

Ang PANANAMPALATAYAay HINDI LANG PAGSAMBA kundi PAGSASABUHAY NG MGA ARAL AT TURO NI KRISTO.

Iyan ang WASTONG DAAN para TAYO AY MAKARATING SA LANGIT.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements