PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

Photo is loading

ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN NG BUHAY.

A Gospel Reflection on the  22nd Sunday in Ordinary time, August 31, 2014.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 Kadalasan ang hinahanap natin sa buhay ay ang mga bagay naPhoto is loading KOMPORTABLE TAYO.

SAAN NGA BA TAYO KOMPORTABLE?

Mas komportable tayo sa bahay, sa eskwela, sa opisina o sa lipunan.

At maging sa ating pamilya at mga kaibigan ay KOMPORTABLE TAYO.

KOMPORTABLE, ibig sabihin ay NAGBIBIGAY SA ATIN NG KAGINHAWAHAN SA BUHAY,

yung mga bagay na nagpapasaya sa atin.

KOMPORTABLE TAYO NGAYON DAHIL SA TAWAG NG MUNDOPhoto is loading AT MGA BAGAY NA MAKAMUNDO.

Ang Kaligayahang natitikman natin ngayon ay pansamantala lamang,

PANSAMANTALA LAMANG ANG MGA BAGAY NA MAKAMUNDO.

Ang  Tunay na kaligayahan na dapat nating matikman ngayon ay ang PAGSUNOD NATIN SAPhoto is loading PANGINOON na siyang tampok sa Ebanghelyong (Matthew 16:21 -27) binasa natin ngayong araw na ito ng 22nd Sunday in Ordinary time, August 31, 2014. 

Ang sabi ni Hesus dito;

Photo is loading“KUNG IBIG NINUMANG SUMUNOD SA AKIN, LIMUTIN NIYA ANG UKOL SA KANYANG SARILI, PASANIN ANG KANYANG KRUS AT SUMUNOD SA AKIN.”

Ito ang paanyaya sa atin niPhoto is loading Hesus ngayon. 

KAPAG TAYO AY SUMUNOD SA KANYAPhoto is loading AY MATATAGPUAN NATIN ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN.

HINDI ANG TAWAG NG MUNDO ANG MAGPAPALIGAYA SA ATIN!

ANG MAGPAPALIGAYA SA ATIN AY ANG TAWAG NGPhoto is loading DIYOS!

TINATAWAG NIYAPhoto is loading TAYO NGAYON PARA MAGING ALAGAD NIYA AT IPAGPATULOY ANG KANYANG MISYON DITO SA LUPA!

Sa buhay natin ay kinakailangan gawin nating si HESUSPhoto is loading na maging SENTRO NG ATING BUHAY.

KUNG SI HESUS ANG SENTRO NG ATING BUHAY AY HINDI TAYO DAPAT NATATAKOT NA TUMUGON SA KANYANG TAWAG.

Halimbawa na lang,

BAKIT IILAN LANG SA MGA KABATAANG LALAKI ANG TUMUTUGON SA TAWAG NG DIYOS NA MAGPARI O BUHAY RELIHIYOSO?

SAPAGKAT NANGINGIBABAW SA INYO ANG TAKOT!

NATATAKOT KAYO NA BAKA HINDI NINYO KAYANIN NA MAG-ARAL SA SEMINARYO?!

NATATAKOT KAYO NA AYAW NINYONG IWANAN ANG MGA BAGAY NA KUNG SAAN KAYO NAKAKAPIT!

WALANG MANGYAYARI SA BUHAY NATIN KUNG PATULOY LANG TAYO NAKAKAPIT SA MGA BAGAY NA MAKAMUNDO!

Ito ang aral na mapupulot natin sa Ebanghelyo ngayon,

LUMABAS TAYO SA ATING COMFORT ZONE,

HUWAG TAYONG MATAKOT NA TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS.

IBIGAY NATIN ANG ATING SARILI PARA SA DIYOS.

KUNG ISUSUKO NATIN ANG ATING SARILI SA DIYOS AY PAGPAPALAIN NIYA TAYO.

 

 

 

SANTO DOMINGO CHURCH IN QUEZON CITY IS NOW ACCEPTING LA NAVAL 2014 MASS SPONSORS.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements