PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

 

Photo is loadingPhoto is loadingPhoto is loadingPhoto is loadingKatolikong Katesismo on the Commemoration of All Souls of the Faithful Departed, Sunday, November 2, 2014.

Photo is loading

ANO ANG KAHULUGAN NG LANGIT, IMPIYERNO AT PURGATORYO SA TURO NG SIMBAHAN?

 

 
Ang LangitPhoto is loading ay ang kalagayan  ng PAGIGING KAPILING NGPhoto is loadingPANGINOON, kinalulugdan ng kaibuturan ng Diyos, na ama ng ating tagapagligtas na si Kristong Muling nabuhay, sa kanilang Espiritu Santo at sa harapan ng buong simbahansa kaluwalhatian. Madalas nating tinatawag ang kalagayang ito na MAKITA ANG DIYOSPhoto is loading NANG HARAP-HARAPAN. Ito ay banal na pangitain sapagkat nagbubunga ito ng kamangha-manghang kagalakan at kaligayahan sa pakikipag-isa ng lahat ng mga banal. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao, ang inihanda ng DiyosPhoto is loading sa mga umiibig sa kanya.
Sa kabaligtaran ng katunayan ng langit, itinuturo ng simbahan ang posibilidad ngPhoto is loading WALANG-HANGGANG KAPAHAMAKAN. Binibigyang-diin ng posibilidad ng impiyerno ang atingPhoto is loading sukdulang pananagutan sa anumang ginagawanatin sa ating buhay sa lupa. Ang buod ng impiyerno ay ang PAGKAWALAY SA DIYOS, na sinasapit ng mgaPhoto is loading taong kusang ihiniwalay ang sarili sa Diyos. 
Ang Kahulugan ng PurgatoryoPhoto is loading ay ang KALAGAYAN NG HULING PAGLILINIS. Dito maaaring linisin ang mga namatayPhoto is loading na nasa kalagayan ng grasya subalit nabibigatan dahil sabahid ng kasakiman at kasalanan, upang sa gayon ay makapasok silaPhoto is loadingsa walang-hanggang kaluwalhatian kasama ngPhoto is loading Panginoon.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements