PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

Katolikong Katesismo on the 4th Sunday in Ordinary time, February 1, 2015.

PAGGALANG SA BUHAY.

Ang Buhay ng tao ang pinakadakilang handog ng diyos sa atin. Nilikha niyaPhoto is loading tayong buhay sa kanyang sariling larawan at wangis. Samakatuwid, ang ating buhay ay banal. Hindi lamang na ang buhay ng tao ay lubos na kahanga-hanga sa mga nilikha ng diyos, kundi higit pang pinararangalan ang buhay ng tao sa pagsusugo sa kanyang banal na anak upang maging tao at mamuhay na katulad natin.

Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan 1:14,

“NAGING TAO ANG SALITA AT SIYA’Y NANIRAHAN SA PILING NATIN. NAKITA NAMIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN, PUSPOS NG PAG-IBIG AT KATAPATAN. TINANGGAP NIYA MULA SA AMA ANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAANG ITO BILANG BUGTONG NA ANAK.”

Ang Paggalang at pagpipitagan sa buhay ng tao ay isang saligang asal na maka-tao at maka-kristyano. Natutuklasan natin ang tunay na dangal ngunit may karupukan ng ating buhay bilang tao sa pagkakatutong gumalang sa buhay ng lahat at sa tunay napagmamalasakitan ang bawat isa. Ang paunlarin at pangalagaan ang ating sariling buhay at ang mga buhay ng iba ay isang moral na pananagutanPhoto is loading na ipinagkatiwala sa atin ng diyos at ibinabahagi sa lahat ng tao.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
   SANTO DOMINGO CHURCH & CONVENT,
 NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL
537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):
AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN
PM – 6:00
* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour
SUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00*
8:00 am – Conventual Mass*
4:00 pm – Parish Mass
PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL
– every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm 
TRADITIONAL LATIN MASS
– every 2nd Sunday of the month / 3rd Sunday of October.
 

 

 

 

Advertisements