PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

BODY CLEANSING.

A Gospel Reflection on 3rd Sunday of Lent, March 8, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Bahagi na ng ating pang araw-araw na buhay ang maligo. Naliligo tayo para matanggal ang mga dumi sa ating katawan. Bukod sa pagligo na ating ginagawa, naglalagay din tayo ng mga facial at body cleansing sa iba’t-ibang parte ng ating katawan.

Naglalagay tayo nito ay para maging MALINIS at KAAYA-AYA TAYO SA MATA NG TAO.

Kung nagagawa natin ang mga bagay para tayo ay maging kaaya-aya sa mata ng tao,

MAGAGAWA DIN BA NATIN ANG MGA BAGAY PARA TAYO AY MAGING KAAYA-AYA SA MATA NG DIYOS?

PAANO BA TAYO MAGIGING KAAYA-AYA SA MATA NG DIYOS?

 Ang EbanghelyongPhoto is loading (John 2:13-25) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday of Lent, March 8, 2015,  ay tungkol sa PAGLILINIS. Nakita natin kung paano nilinis ni Hesus ang templo.

Narinig natin sa ebanghelyong binasa ngayon kung paano BINABOY NG MGA TAO ANG TEMPLO.

ANG TEMPLO AY TAHANAN NG AMA NA DAPAT SANA AY TAHIMIK AT MALINIS.

SUBALIT SA KASAMAANG-PALAD AY BINABOY NG MGA TAO ANG TEMPLO NA DAPAT SANA AY ISANG SAGRADONG LUGAR.

ANONG KLASENG PAMBABABOY ANG GINAWA NG MGA TAO?!!!

GINAWANG PALENGKE AT SENTRO NG KALAKALAN!

NANDIYAN ANG PANDARAYA, PAGNANAKAW AT PANLOLOKO SA MGA TAO!!!!!

NILAPASTANGAN NILA ANG TEMPLO NA TINATAWAG NATING TAHANAN NG AMA AT SAGRADONG LUGAR!!!!!

NUNG NAKITA NI HESUS ANG MGA PANGYAYARING ITO AY AGAD NIYANG PINAALIS ANG MGA ITO!

PINAALIS NIYA ANG MGA MANGANGALAKAL, MANDARAYA, MAGNANAKAW AT MANLOLOKO SA TAONG BAYAN!!!!!!!!!!!!

ANG TEMPLO AY HINDI LAMANG ISANG BATO,

ANG TEMPLO AY ANG ATING KATAWAN SAPAGKAT NANANAHAN SA ATIN ANG DIYOS.

KUNG ANG DIYOS AY NANANAHAN SA ATIN AY DAPAT MAKITA SA ATIN ANG MUKHA NG DIYOS.

KADALASAN, DAHIL SA ATING PAGKAKASALA AT KAHINAAN AY BINABABOY NATIN ANG TEMPLO!!!!!!!

BINABABOY NATIN ANG TAHANAN NG DIYOS!!!!!!!!!

Ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na LINISIN ANG ATING KATAWAN.

HINDI LAMANG ANG PANLABAS KUNDI MAGING ANG ATING KALOOBAN.

PAANO NATIN LILINISIN ITO?

Sa pamamagitan ng PAGSISISI AT PAGTALIKOD SA KASALANAN, PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS AT PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

 

 
 

 

 

 

 

Advertisements