PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

CRAZY LOVE.

A Gospel Reflection on 4th Sunday of Lent, March 15, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marahil ang ilan sa inyo ay makaka-relate dito.

KAPAG ANG ISANG TAO AY NAGMAHAL SA TAONG INIIBIG NIYA,

SIYA AY NABABALIW SA TAONG MINAMAHAL NIYA,

NANINIWALA BA KAYO DUN?

NANINIWALA BA KAYO NA KAPAG ANG TAO AY NAGMAHAL,

ANG KANYANG PAGMAMAHAL AY NAKAKABALIW,

TOTOO BA IYON?

YES, TOTOO IYAN!

TOTOO NA NAKAKABALIW ANG PAG-IBIG.

Kapag mahal natin ang isang tao,

LAHAT AY GAGAWIN NATIN PARA MAKUHA NATIN ANG KANYANG LOOB AT MAPASAATIN ANG TAONG IYON.

HALOS MAGKANDARAPA TAYONG BUMILI NG MGA MAGAGANDANG BULAKLAK AT MASARAP NA TSOKOLATE PARA LAMANG IBIGAY SA TAONG NILILIGAWAN AT MINAMAHAL NATIN.

Ang BALIW NA PAG-IBIG na ito ay hindi lamang pangkaraniwang nangyayari sa magkasintahan.

ANG BALIW NA PAG-IBIG AY NANGYAYARI AT NARARANASAN NATING LAHAT NGAYON.

ANG BALIW NA PAG-IBIG AY GALING MISMO SA DIYOS.

 Sa EbanghelyongPhoto is loading (John 3:14-21) binasa natin ngayong araw na ito ng 4th Sunday of Lent, March 15, 2015,  ay narinig natin kung PAANO TAYO NILIGAWAN NG DIYOS.

ANG DIYOS AY NANLILIGAW SA ATIN NGAYON,

GAGAWIN NIYA ANG LAHAT PARA TAYO AY MAPABUTI,

IBIBIGAY NIYA ANG LAHAT PARA TAYO AY MALIGTAS.

AT PAANO NAMAN TAYO MAPAPABUTI AT MALILIGTAS?

Sa pamamagitan ni HESUS.

SI HESUS AY IPINADALA SA ATIN NG DIYOS AMA PARA TAYO AY MALIGTAS AT MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Ito ang dahilan kung bakit tayo may kuwaresma.

ANG KUWARESMA AY PANAHON PARA SURIIN ANG ATING SARILI AT PAGNILAYAN ANG DAKILANG PAG-IBIG NG DIYOS.

At ito rin ay paghahanda para sa Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus.

Sa panahong ito ay pagnilayan natin ang nakakabaliw na pag-ibig ng Diyos.

KAHIT NAPAKABIGAT NG ATING KASALANAN AY HINDI INISIP NG DIYOS NA TAYO AY HUSGAHAN AT PARUSAHAN,

INISIP NG DIYOS KUNG PAANO TAYO MALILIGTAS AT MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Ang ating kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay NANDUN SA KRUS.

SA KRUS AY IPINAMALAS ANG NAKAKABALIW AT DAKILANG PAG-IBIG NG DIYOS.

IBINIGAY PA NIYA ANG KANYANG BUHAY PARA TAYO AY MALIGTAS AT MULING MAKABALIK SA AMA.