PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on 5th Sunday of Lent, March 22, 2015.

BAKIT TINATAKPAN ANG MGA IMAHEN O LARAWAN NG SANTO SA PANAHON NG KUWARESMA?

 

Tayong mga katoliko ay nakaugalian na natin na magdasal o lumapit sa mga imahen o larawan ng panginoon, ng mahal na birheng maria at sa mga banal. Ang mga Imahen na ito ay nagpapaalala na sila ay namuhay dito sa mundo at nagpapaalala rin ng kanilang mga mabubuting halimbawa.

Mula sa araw na ito ng Ika-limang Linggo ng Kuwaresma hanggang sa Semana Santa, ang mga Imahen o Larawan na ating pinipintakasi ay pansamantala munang mawawala o hindi muna natin makikita sa simbahan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanilang luklukan, binabalutan sila ng tela at tinatakpan ng kurtina ang kanilang luklukan. Ito ay pagpapakita ng pagdadalamhati sa kasalanan at sa kamatayan ni Kristo. Ngunit ang malalim na kahulugan nito ay upang bigyan ng diin ang ating sarili, ang pagliligtas ng diyos sa atin, ang pagtubos ni Hesus sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus.

Kaya’t sa panahong ito ng Semana Santa, ang tanging makikita lang natin sa simbahan ay ang Krus ni Hesus sapagkat ang krus ni hesus ang siyang binibigyang diin ngayong panahon ng semana santa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements