PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

THE CRY OF THE POOR..

A Gospel Reflection on the Commemoration of the Triumphal Entry of Our Lord into Jerusalem, Palm Sunday, March 29, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

 

 

Ngayong araw na ito ng Linggo ng Palaspas, Marso 29, 2015 ay ginugunita natin angMatagumpay na Pagpasok ni Hesus sa Jerusalem. At sa pagpasok ni Hesus sa Jerusalem ay sinalubong siya ng mga tao at iwinagayway ang kanilang mga palaspas. Kasabay ng paggunita natin ngayon sa linggo ng palaspas ay idineklara ng simbahan na ngayon ay ALAY KAPWA SUNDAY.

ANO ANG KAUGNAYAN NG ALAY KAPWA SA PAGDIRIWANG NG LINGGO NG PALASPAS?

Meron kaugnayan po ito at may malaking kinalaman ito sa paggunita natin sa semana santa. Itinuturo sa atin ng simbahan sa mga panahong ito na MATUTO TAYONG MAGBAHAGI NG ATING SARILI PARA SA IBA.

IBAHAGI KUNG ANO ANG MERON TAYO PARA MAPASAYA NATIN ANG IBANG TAO.

PAGBABAHAGI,

ito ang dapat nating gawin ngayong semana santa.

Kapag pumapasok tayo sa panahon ng Semana Santa, ang nasa isip ng mga tao ngayon ay kung SAAN MAGBABAKASYON, SAAN MAGSI-SWIMMING.

ANG INIISIP NG MGA TAO NGAYON SA PANAHONG ITO AY LAKWATSA AT KASIYAHAN!!!!!!

ANG SEMANA SANTA AY HINDI PANAHON NG LAKWATSA, KASIYAHAN AT PAGLIGO SA SWIMMING POOL!!!!!!!!!

ANG SEMANA SANTA AY PANAHON PARA TAYO AY MAGNILAY AT PAGNILAYAN ANGSALITA NG DIYOS!

PAGNILAYAN ANG PAG-AALAY NI HESUS NG KANYANG BUHAY SA KRUS!

 Sa EbanghelyongPhoto is loading (Mark 14:1-15:47) binasa natin ngayon,  ay  narinig natin ang panaghoy ni Hesusnung siya ay nakabayubay sa krus na ating maririnig sa darating na Biyernes Santo.

ANO ANG PANAGHOY NI HESUS DITO?

“DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?!”

NAGREREKLAMO SI HESUS NGAYON AY SAPAGKAT WALA TAYONG GINAGAWA PARA SA MGA DUKHA!!!!!!!!

WALA TAYONG GINAGAWA PARA MAIANGAT ANG BUHAY NG MGA DUKHA!!!!!!!

ANG GOBYERNO NATIN AY MAY SAPAT NA PONDO PARA SA PROGRAMA SA MGA DUKHA!

UNFORTUNATELY, HINDI NILA NATUTUGUNAN ANG PANGANGAILANGAN NG MGA DUKHA!!!!!!!!

NUNG DUMALAW SI PAPA FRANCISCO DITO SA PILIPINAS NITONG NAKARAANG ENERO, ITINAGO NGDSWD ANG MGA DUKHA!!!!!!!!!!

DINALA PA NILA ANG MGA DUKHA SA ISANG HOTEL AT BEACH RESORT SA BATANGAS!!!!!!!!

BAKIT KAILANGAN NIYO PA ITAGO SA SANTO PAPA ANG MGA DUKHA?!

ALAM NAMAN NG SANTO PAPA ANG KALAGAYAN NG BANSANG PILIPINAS!

BAKIT NAGPAPANGGAP PA KAYO NA MERON PA KAYONG PROGRAMA KUNO SA MGA DUKHA?!

MAGPAKATOTOO KAYO!!!!!!!

HUWAG NA KAYONG MAGKUNWARI PA!!!!!!!!

ALAM NG DIYOS ANG GINAGAWA NINYONG ANOMALYA!!!!!!!!!!!

WALA KAYONG MAITATAGO SA KANYA!!!!!!

ANG MGA DUKHA NGAYON AY PATULOY NA UMIIYAK AT HUMIHINGI NG HUSTISYA!

ANG MGA DUKHA NGAYON AY NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN!

Ito ang paanyaya sa atin ngayong Semana Santa, tulad ng ating Panginoon na NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY PARA SA ATING KALIGTASAN, TAYO RIN AY MATUTONG MAG-ALAY NG ATINGPANAHON PARA MAGLINGKOD SA KAPWA.