PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

MAUNDY THURSDAY, April 2, 2015

 

 

HUWEBES SANTO.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ, Maundy Thursday, April 2, 2015.

 ANO BA ANG PASKUWA?

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Ang PASKUWA ay ang paggunita sa pagpapalaya sa atin ng panginoong diyos. Noong unang panahon, ang mga israelita ay minsan naging alipin sa ehipto, kinaawaan sila ng panginoong diyos, pinalaya mula sa kamay ng mga taga-ehipto at dinala sa lupang pangako. Ginawang ganap ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng paggunitang ito.

PINALAYA NIYA TAYO MULA SA PAGKAALIPIN SA KASALANAN AT KAMATAYAN,

BINIGYAN NG BAGONG BUHAY AT GINAWANG TAGAPAGMANA NG KAHARIAN NG DIYOS.

ANO PO BA ANG KAHULUGAN NG PAGHUHUGAS NG PAA?

Ang PAGHUHUGAS NG PAA ay paggunita sa halimbawa ng kababaang-loob at paglilingkod na ipinamalas at iniutos ng panginoong hesukristo sa kanyang mga alagad at sa lahat ng kanyang taga-sunod. Ito ay nangangahulugan na marapat lamang na paglingkuran natin ang bawat isa gaya ng halimbawang ipinamalas sa atin ng ating panginoong hesukristo.

ANO PO BA ANG KAHULUGAN NG PAGLILIPAT NG BANAL NA SAKRAMENTO AT PAGTATANGGAL NG MGA GAMIT SA ALTAR TUWING HUWEBES SANTO?

 

Ang PAGLILIPAT NG BANAL NA SAKRAMENTO ay maringal na debosyong tanda ng ATING PAKIKIISA SA PAGPAPAKASAKIT NI HESUKRISTO.

Ang PAGTATANGGAL NG MGA GAMIT SA ALTAR ay tanda ng pansamantalang pagtigil ng pag-aalay upang bigyan diin ang ganap na pag-aalay ni Hesukristo sa Krus.

 

  

 

MAUNDY THURSDAY, April 2, 2015

  

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements