PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

BIYERNES SANTO.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ Good Friday, April 3, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

 

Tuwing Biyernes Santo ay ginugunita natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa Krus. Ang ating paggunita ay isang pagdiriwang ng ating kaligtasan. Bumabati sa atin ang simbahang walang gayak at ang altar na walang gamit. Pansamantalang ipinagpapaliban ang pag-aalay upang bigyan diin ang ganap na PAG-AALAY NI HESUKRISTO SA KRUS.

Ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng ating panginoon ay binubuo ng tatlong bahagi:

Una, ang LITURHIYA NG SALITA.

Ikalawa, ang PAGBIBIGAY-GALANG SA KRUS

at ang Ikatlo ay ang BANAL NA EUKARISTIYA.

Sa ating mga pagbasa sa BANAL NA KASULATAN ay ginugunita natin ang MISTERYO NG PASKUWA at ipinapahayag ang ating pakikiisa sa buhay ng panginoon.

Ang PANALANGIN NG BAYAN ay ang unang bahagi ng ating pagtugon sa Krus. Ito ay nagpapahayag ng ating paglapit sa krus bilang mga makasalanang nagpapakumbaba sa harap ng pinakadakilang pag-ibig.

Tayo ay dumudulog sa ama sa sandali ng tagumpay ng kanyang bugtong na anak, ang PAGBIBIGAY-GALANG SA KRUS ay ang ikalawang bahagi ng ating pagtugon.

SA KRUS AY IPINAMALAS NI HESUKRISTO ANG KANYANG DAKILANG PAG-IBIG AT TAYO AY TUMUTUGON DIN NG MAY PAG-IBIG SA KANYA.

Ang Pagbibigay-galang sa Krus ay PAGLILINGKOD SA KRUS, PAGBATA SA SARILING KRUS at PAGSUNOD KAY KRISTO.

Sa KOMUNYON ay ginagawang ganap ang kahulugan ng krus. Sa pagkamatay ni Hesukristo tayo ay nabubuhay. Sa paghahati at pagsasalu-salo sa kanyang katawan, tayo ay nagiging isang bayan.

 

 

 

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements