PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

BLACK SATURDAY, April 4, 2015.

 

 

LOOK AT JESUS.

 Holy Week Retreat ng Barkada, Black Saturday, April 4, 2015.

 

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Kamakailan lang ay dinalaw tayo ni Papa Francisco dito sa Pilipinas. Karamihan sa atin kapag napabalitang darating ang santo papa ay halos lahat tayo ay naghahanda, inaalam natin kung saan pupunta ang santo papa para lamang makita natin ang kanyang presensya.

Alam nating lahat na ang santo papa ay KINATAWAN NI KRISTO DITO SA LUPA.

MARAMING NAGSASABI NA NUNG NAKITA ANG SANTO PAPA AY PARANG NAKITA NA SI HESUS.

Si Hesus ay nakikita natin sa mukha ng santo papa.

At nauna niyang sinabi na sa kanyang pagbisita dito sa bansa ay HUWAG SIYA ANG TIGNAN NATIN kundi ang TIGNAN NATIN AY SI HESUS.

LOOK AT JESUS.

PAANO NATIN TITIGNAN SI HESUS?

Sa pamamagitan ng PAKIKINIG at PAGSASABUHAY SA SALITA NG DIYOS.

Ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa Book ofPhoto is loading Micah 6:8. Ang nais ng Panginoon na TAYO AY MAGING MAKATARUNGAN, MAPAGMAHAL AT MAPAGKUMBABANG SUMUNOD SA DIYOS.

At kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito ay MAKIKITA SA ATIN ANG MUKHA NG DIYOS.

ANG MUKHA NG DIYOS AY MAKATARUNGAN, MAPAGMAHAL AT MAPAGKUMBABA.

KUNG IKAW AY NAGPAPAHIRAP SA IYONG KAPWA,

HINDI KA MARUNONG MAGMAHAL AT MAYABANG,

HINDI NAKIKITA SA MUKHA MO ANG DIYOS!!!!!

PARA MAKITA SA MUKHA NATIN ANG DIYOS AY KINAKAILANGAN MAGING MAKATARUNGAN TAYO, MAPAGMAHAL AT MAPAGKUMBABA!

SI HESUS AY NAGING MAKATARUNGAN NUNG SIYA AY NAGPAMALAS NG MGA MILAGRO,

SI HESUS AY NAGING MAPAGMAHAL NUNG ITINATAG NIYA ANG SAKRAMENTO NG EUKARISTIYA AT PAGPAPARI,

SI HESUS AY NAGING MAPAGKUMBABA NUNG SINUNOD NIYA ANG KALOOBAN NG AMA NA SIYA AY MAGTIIS NG HIRAP PARA MALIGTAS TAYO.

Ito ang hamon sa atin ngayong Semana Santa sa TAON NG MGA DUKHA. Kinakailangan ay MATUTO TAYONG MAG-ALAY NG ATING SARILI PARA SA KAPAKANAN NG KAPWA.

KALIMUTAN MUNA ANG PANSARILING KALIGAYAHAN.

HANAPIN NATIN SI HESUS.

 

 

BLACK SATURDAY, April 4, 2015.

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements