PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

BLACK SATURDAY, April 4, 2015.

MARY, MOTHER OF MERCY AND COMPASSION.

 An Encounter with Mama Mary, Black Saturday, April 4, 2015.

 

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang sabi ng yumaong Archbishop Fulton Sheen;

“ANG TUNAY NA DEBOSYON KAY MARIA AY PAGTULAD SA KANYANG HALIMBAWA.”

ANO BA ANG HALIMBAWA NA IPINAKITA SA ATIN NI MARIA?

Ang AWA at PAGMAMALASAKIT.

Ang Dalawang salitang ito; AWA at PAGMAMALASAKIT ang nais kong bigyang diin sa ating pagninilay ngayon kasama si Maria.

AWA.

Kapag tayo ay nagdarasal ng ABA GINOONG MARIA ay humihingi tayo ng awa sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Sa ikalawang bahagi ng Aba Ginoong Maria, sinasabi natin;

“SANTA MARIA, INA NG DIYOS, IPANALANGIN MO KAMING MAKASALANAN, NGAYON AT KUNG KAMING MAMAMATAY!”

Sa puntong ito ay humihingi tayo ng tulong kay Maria na ang lahat ng ating panalangin ay dadalhin niya sa Diyos. Sa pagdiriwang natin ng misa ay kasama natin si Maria para DALHIN TAYO KAY HESUS at lahat ng mga panalangin na inaalay natin sa misa ay DINADALA NIYA KAY HESUS.

Sa oras ng ating pagpanaw sa mundong ito ay humihingi tayo ng tulong kay Maria para TAYO AY PAPASUKIN SA KAHARIAN NG DIYOS, ang KAHARIAN NG LANGIT.

PAGMAMALASAKIT.

Si Maria ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Kung naalala natin ang nangyari sa kasalan sa Cana, naubusan ng alak sa gitna ng masayang handaan.

ANO ANG GINAWA NI MARIA DUN SA CANA?

NAKIUSAP SIYA KAY HESUS na gawing tubig ang alak.

Dahil sa sinabi ni Maria sa mga katulong; “DO WHATEVER HE TELLS YOU!” ay nangyari ang unang milagro ni Hesus. Marahil sa buhay natin ay patuloy tayong humihingi ng awa sa Diyos. Si Maria ay kasama natin sa ating panalangin at lagi niya tayong pinapaalalahanan ngayon.

Tulad ng sinabi niya sa Cana ay paulit-ulit niyang sinasabi ito sa atin ngayon;

“DO WHATEVER HE TELLS YOU.”

MAGAGANAP ANG HIMALA SA BUHAY NATIN KUNG SUSUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS.

Ito ang itinuturo sa atin ni Maria ngayon na TAYO AY MAGING INSTRUMENTO NG AWA AT PAGMAMALASAKIT sa pamamagitan ng ating PAGPAPATAWAD at PAGTULONG SA KAPWA.

 

BLACK SATURDAY, April 4, 2015.

 

 

HOLY WEEK 2015.