PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

THE FRUITS OF RESURRECTION.

 A Gospel Reflection on the Solemnity of the Resurrection of Our Lord, Easter Sunday, April 5, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Isa sa mga magandang ginagawa ngayon ng tao ay MAGTANIM.

ANG PAGTATANIM AY ISANG MAGANDANG GAWAIN,

HINDI LAMANG PARA MAGLIBANG,

KUNDI PARA MAKAPAMUNGA.

Ang Pagtatanim ay hindi lamang mga prutas o ano pa man,

ang pagtatanim ay mga bagay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon.

Halimbawa, sa  magkakaibigan, ITINATANIM NATIN ANG MAGANDANG RELASYON.

ANG MAGANDANG RELASYON AY NAGPAPATIBAY NG PAGKAKAIBIGAN,

AT ITINUTURO DITO KUNG PAANO PAHALAGAHAN ANG PRESENSYA NG BAWAT ISA,

KUNG PAANO PAHALAGAHAN ANG MAGANDANG PINAGSAMAHAN BILANG MAGKAIBIGAN.

ANG BUNGA NG MAGANDANG RELASYON SA ISANG MAGKAIBIGAN AY ANO?

BEST FRIEND FOREVER.

Ang iba ay nauuwi sa pag-iisang dibdib o pag-aasawa.

Kinakailangan ay MAGBUNGA TAYO,

MAGBUNGA ANG ATING MGA GINAGAWA SA MUNDONG ITO,

MAGBUNGA ANG ATING PAKIKIPAGRELASYON SA TAO.

Nitong nakaraang tatlong araw ay ginunita natin ang Semana Santa,

ang PAGPAPAKASAKIT, PAGKAMATAY at MULING PAGKABUHAY NI HESUS.

Marami tayong mga ginagawang KATAKUT-TAKOT NA PENITENSYA.

Ngunit ang mga ginagawa nating ito ay HINDI LAMANG NAGTATAPOS DITO,

KINAKAILANGAN AY MAGBUNGA TAYO,

MAGBUNGA ANG ATING MGA GINAGAWANG PAGPEPENITENSYA.

Ang DAPAT na maging bunga nito ay ang PAGBABAGO NG ATING BUHAY, PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS at PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

Ito ang ipinapakita sa atin ng EbanghelyongPhoto is loading (John 20:1-9) binasa ngayong araw na ito ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Abril 5, 2015.

ANG BUNGA NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO AY ANG PAGIGING SAKSI NATIN SA KANYA,

ANG PAGPAPATOTOO NATIN NA SIYA AY MULING NABUHAY.

Iyan ang ipinakita sa atin ni Maria Magdalena na siya ang KAUNA-UNAHANG NAGBALITA NA WALA NA SI HESUS SA LIBINGAN.

Sa madaling salita, si Maria Magdalena ang KAUNA-UNAHANG MANGANGARAL TUNGKOL SA MULING PAGKABUHAY NI HESUS.

Ito ang dapat magbunga sa atin ngayon, 

na maging BUHAY ANG ATING PANANAMPALATAYA KAY HESUS,

IPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS SA SALITA AT GAWA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements