PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

PUSONG NAGMAMALASAKIT.

 A Gospel Reflection on the 4th Sunday of Easter, April 26, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Marahil ay sariwa pa sa atin ngayon ang mensahe ni Papa Francisco sa kanyang pagbisita dito sa pilipinas. Kapag naririnig natin ang tinig ng Santo Papa ay pinakikinggan natin at ang amoy nito ay AMOY-PASTOL.

BAKIT KO NASABING AMOY-PASTOL?

Sapagkat ang mensahe ng santo papa ay tungkol sa HABAG at PAGMAMALASAKIT NG DIYOS.

At ito ang NAPALAKING EPEKTO sa mga tao ngayon.

Tayong lahat ay nakakaranas ngayon ng iba’t-ibang uri ng pagsubok sa buhay.

ANG ILAN SA ATIN AY NALILIGAW NG LANDAS,

ANG ILAN SA ATIN AY NALULUBOG SA KASALANAN,

ANG ILAN SA ATIN AY WALANG DIREKSYON ANG BUHAY.

Kaya nung narinig natin ang tinig ni Papa Francisco, ito ay TUMAGOS SA ATING PUSO.

Nung ako ay nanonood ng isang Documentary sa telebisyon sa TV Maria. Ang Documentary na ito ay pinamagatang; “ANG PAGBISITA NI PAPA FRANCISCO.” Ang hindi ko makalimutan sa palabas na ito ay ang isa nating kapatid na naligaw ng landas, lumipat ng ibang relihiyon. Nung dumating ang santo papa at narinig niya ang tinig ng santo papa, siya ay bumalik sa pagiging katoliko.

ANG MENSAHE NG PAPA AY HINDI LAMANG PARA SA MGA KATOLIKO,

KUNDI MAGING SA LAHAT,

KATOLIKO MAN O HINDI,

KAHIT SINO AY PINAKIKINGGAN ANG SANTO PAPA.

Kapag pinag-uusapan ba naman ang mercy and compassion,

LAHAT NAMAN TAYO AY TATAMAAN DITO.

DAHIL TAYO AY MAKASALANAN,

MAY KARAPATAN TAYONG HUMINGI NG AWA SA DIYOS.

ANG DIYOS AY IBIBIGAY ANG LAHAT PARA TAYO AY MAGBALIK SA KANYA.

Ito ang larawan ng Mabuting Pastol na siyang tampok sa ating Ebanghelyo Photo is loading (John 10:11-18) ngayong araw na ito ng 4th Sunday of Easter, April 26, 2015 Ang Mabuting Pastol dito ay si Hesus na ibinigay ang kanyang buhay para lamang TAYO AY MABUHAY. Patuloy nating naririnig ang kanyang tinig.

SAAN BA NATING NARIRINIG ANG TINIG NG DIYOS?

Sa PAGBABASA NG BIBLIYA,

PANALANGIN,

PANANAHIMIK,

PAKIKINIG SA SERMON NG PARI AT NG IBANG MGA PREACHERS.

Maaari din nating marinig ang tinig ng Diyos sa ating mga kaibigan.

Halimbawa, inaakay ka ng kaibigan at kaklase mo na IKAW AY DUMALO SA PRAYER MEETING na gaganapin sa kapilya ng inyong eskwelahan. 

Sa Eskwelahan, meron kang isang kaibigan at kaklase na patuloy kang binibigyan ng mga religious items gaya ng rosaryo, prayer book, stampita at iba pa. Binabahaginan ka tungkol sa salita ng Diyos at katesismo ng simbahang katoliko. At hindi lamang iyan, BINIBIGYAN KA PA NG KOPYA NG REVIEWER SA ISANG SUBJECT para pareho kayong makapasa sa major exams.

ANG KAIBIGAN AY MAAARING GAMITIN NG DIYOS UPANG MARINIG ANG KANYANG TINIG.

KUNG ANG KAIBIGAN AT KAKLASE MO AY PATULOY KANG INAAKAY NA MAPALAPIT SA DIYOS AT MAKAPASA SA SUBJECT SA ESKWELA,

SIYA AY AMOY-PASTOL.

Dahil ang ipinapakita at ipinapadama ng kaibigan at kaklase mo ay ang PAGMAMALASAKIT NIYA SA IYO.

IYAN ANG KATANGIAN NG ISANG MABUTING PASTOL,

MAY PUSONG  NAGMAMALASAKIT SA KAPWA.

HINDI NIYA INUUNA ANG KANYANG SARILING KAPAKANAN O INTEREST KUNDI INUUNA MUNA NIYA ANG KAPAKANAN NG KANYANG KAPWA O KINASASAKUPAN.

Si Hesus ay gagawin niya ang lahat para tayo ay magbalik sa kanya. Hahanapin niya ang mga nawawalang-tupa para MULING BUMALIK SA KANYA.