PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on the 5th Sunday of Easter, May 3, 2015..

ANG UTOS NG PAG-IBIG.

 

 

 

Ang utos ng pag-ibig ay hindi tungkol sa ilang kusang pagtugon ng damdamin na isang nararamdamang pagkagusto. Sa halip, tumutukoy ito sa paulit-ulit na kilos ng kalooban na tumutugon sa tawag ng kristyanong sumunod kay Kristo. Tulad ng ipinakita sa talinghaga ni Kristo tungkol sa Mabuting Samaritano, ang utos na ibigin ang kapwa ay nasunod sa praktikal na aktibong pagkahabag at kabaitan, sa konkretong kalagayan, patungkol sa tiyak ng mga tao. Ang maka-kristyanong pag-ibig ay higit na malalim kaysa sa mga emosyonal na pandama lamang o kaya’y malabong damdaming maka-tao para sa lahat.
Ang maka-kristyanong utos ng pag-ibig ay hindi lamang isang pamantayan, na isa sa maraming alituntunin ng pagkilos. Sa halip, binubuo nito ang sentrong utos ng makapangyarihang panginoon at ng kanyang pagpapahayag ng kaharian. Hindi lamang sinasaklaw ng utos ng pag-ibig ang buong pagkatao  ng gumagawa, kundi pati na rin ang mga aral ng pag-ibig at gayundin sa kapwa. Sa gayon hindi lamang ito tumutupad sa tungkuling umibig, kundi binubuo rin nito ang pangunahing paraan upang makamit ang tunay na katarungan.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements