PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Ascension of Our Lord Sunday, May 17, 2015..

ANG PAG-AKYAT NI HESUS SA LANGIT.

 

 

 

Mahalagang bahagi ng misteryong pampaskuwa ni Kristo ang kanyang pag-akyat sa langit. Winika ni Hesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena,“AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA, SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS.”
Maayos na pinag-ugnay ng ebanghelyo ni Juan ang lahat ng mga dimensyon ng misteryong pampaskuwa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pahayag na siya ay itinaas na. Ang pangunahing kahulugan ng PAGTATAAS ay ang PAGKADAKILA KAY KRISTO, ANG PINAKAMATAAS NA TAGAPAMAHALA AT PINAKAMAKAPANGYARIHAN SA SANGKINAPAL AT SA LAHAT NG KASAYSAYAN. Ngunit ang pag-akyat sa langit ay isa rin pangyayaring nakapagliligtas sa atin. Ang Pagbabalik ni Kristo sa ama ay lubhang kailangan para sa pagsusugo sa espiritu santo. Sinabi niya sa ebanghelyo ni   Juan 16:7,
ANG PAG-ALIS KO AY SA IKABUBUTI NINYO… KUNG UMALIS AKO AY SUSUGUIN KO ANG PATNUBAY SA INYO.”
Ang Pag-akyat niya sa ama ay hindi humantong sa pagkahiwalay niya sa daigdig. Bagkus, lalo pa nga nitong pinatindi ang kanyang presensya sa mga disipulo niya.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements