PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Coming of the Holy Spirit, Pentecost Sunday, May 24, 2015.

ANO ANG SAKRAMENTO NG KUMPIL?

 

 

 

Ang Kumpil ay isang sakramento na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu santo ay higit na napalalapit ang ugnayan ng binyagan sa simbahan at napagkalooban ng lakas na aktibong ipalaganap ang ebanghelyo.

Ang Kumpil ay bahagi dati ng pinalawak na ritual ng binyag. Subalit nang higit na dumami at lumaki ang simbahan, nabuo bilang hiwalay na sakramento ang biyaya ng espiritu sa pagpapatong ng mga kamay na siyang nagpapanatili ng biyaya ng pentekostes. Naipagkaloob ang kumpil sa pagpapahid ng banal na krisma sa noo, ang pagpapatong ng mga kamay at ng panalangin,

“TANGGAPIN MO ANG TATAK NG KALOOB NG ESPIRITU SANTO.”

Pinalalakas at pinatotohanan ng kumpil ang grasya ng binyag, pinalalakas at pinatotohanan ng kumpil ang misyon na magbigay ng pampublikong saksi kay Kristo at sa simbahan.

Nagmumula itong pagsasaksi sa di-nawawalang karakter na itinatak ng sakramento sa mga taong nakumpilan.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements