PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

MANGO FRUIT.

 A Gospel Reflection on the Solemnity of the Three Persons in One God, Trinity Sunday, May 31, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

SINO SA INYO ANG MAHILIG KUMAIN NG MANGGA?

Lahat tayo ay mahilig kumain ng mangga.

Kapag tayo ay kumakain ng mangga,

ANO ANG NAPAPANSIN NATIN?

Ang BALAT, LAMAN at BUTO.

Siyempre para makakain ka ng mangga, kailangan balatan mo para matikman ang laman.

BAKIT KO NABANGGIT ITO SA INYO NGAYON?

Sapagkat ang Mangga ay may malaking kinalaman sa ating pagdiriwang ngayon ng Trinity Sunday, May 31, 2015.

Ang Trinity ay binubuo ng PAMILYA NG DIYOS:

Ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

IISA LAMANG ANG DIYOS NATIN NGUNIT ITO AY MAY TATLONG PERSONA.

BAKIT MERON PANG TATLONG PERSONA ANG DIYOS?

Sapagkat ito ay isang nababalot na MISTERYO,

ANG MISTERYO NA HINDI NATING MAIPALIWANAG AT MAUNAWAAN.

Ang sabi nga ni Bishop Teodoro Bacani;

“PARA MAUNAWAAN ANG TATLONG PERSONA NG DIYOS AY TUMINGIN KAYO SA MANGGA, ANG MANGGA AY MAY BALAT, LAMAN AT BUTO.”

Iyan ang MANGGA.

ANG MANGGA AY MAY BALAT, LAMAN AT BUTO.

ANG MANGGA AY HINDI PWEDENG BALAT LANG,

ANG MANGGA AY HINDI PWEDENG LAMAN LANG,

ANG MANGGA AY HINDI PWEDENG BUTO LANG.

Kinakailangan ay KUMPLETO ANG MANGGA;

may BALAT, LAMAN at BUTO.

Ganun din ang tatlong persona ng Diyos;

may AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

ANG PERSONA NG DIYOS AY HINDI PWEDENG AMA LANG,

ANG PERSONA NG DIYOS AY HINDI PWEDENG ANAK LANG,

ANG PERSONA NG DIYOS AY HINDI PWEDENG ESPIRITU SANTO LANG,

ANG PERSONA NG DIYOS AY TATLO:

MAY AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO.

SILA AY NAGKAKAISA SA PAGMAMAHALAN AT HINDI SILA PWEDENG PAGHIWALAYIN!

Kaya ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo  (Matthew 28:16-20) ngayon na TAYO AY TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS.

TINATAWAG NIYA TAYO NGAYON PARA IPANGARAL SA BUONG MUNDO ANG KANYANG EBANGHELYO AT MAGBINYAG.

Sa Binyag ay ginagamit natin ang formulang ito:

“BINIBINYAGAN KITA SA NGALAN NG AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO.”

Trinity is the mystery of our catholic faith.

WE NEED TO STUDY OUR CATHOLIC FAITH IN ORDER TO UNDERSTAND THE TEACHINGS OF JESUS CHRIST THROUGH HIS CHURCH.

We are part of the mystical body of Christ. Therefore, let us take the opportunity to be part of the PRIESTLY, KINGLY and PROPHETIC FUNCTIONS OF JESUS.

 

 

 

 

 

 

Advertisements