PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Body and Blood of Christ, Sunday, June 7, 2015.

ANO ANG SAKRAMENTO NG EUKARISTIYA?

 

 

Itinatag ni Kristo ang Eukaristiya sa kanyang Huling Hapunan kasama ng kanyang mga apostol, kung kaya maaaring pamalagiin ang kanyang madugong sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon.
Ipinaliwanag ni San Juan Pablo II ang kahulugan nito;
“SA PAMAMAGITAN NG MISTERYO NG EUKARISTIYA AY GINAGANAP MULI AT PATULOY NA INAALALA ANG SAKRIPISYO SA KRUS NA MISMONG INIALAY SA KALBARYO AT ANG NAKAPAGLILIGTAS NA KAPANGYARIHAN NITO’Y GINAGAMIT PARA SA KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN.”
Itinatag ni Kristo ang Eukaristiya upang ang kanyang minsan para sa lahat nakapagliligtas na kamatayan sa krus ay mapasaatin matapos ang dalawang libong taon. Isang sakripisyo ang eukaristiya sapagkat tiyak siyang nasa ating piling na naghahandog ng kanyang sarili para sa atin bilang handog ng ama kung kaya ang puso ng pagdiriwang na eukaristiya ay si Kristo, ang ganap na nakapagliligtas na pag-ibig ng panginoon.
Nasa ating piling si Kristo mismo sa kanyang ganap na paghahain ng sarili sa ama. Sa Eukaristiya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang ginugunita kundi mabisang ipinapahayag at napapasaating piling, sa maikling salita, isang sakripisyo ang Eukaristiya sapagkat kumakatawan, ipinapasaating piling nito ang pag-aalay ng sarili sa krus, ito’y isang pagsasaalaala at ibinabahagi nito ang kanyang bunga. Samakatuwid ang misa ay hindi isang pag-aalay ng sakripisyo na hiwalay sa krus. Bagkus, ang sakripisyo ng krus at pagbabagong sakramental sa misa ay iisa at parehong pag-aalay ng sarili maliban sa pagkakaiba sa paraan ng pag-aalay.
Ito ang pagbabagong sakramental na siyang itinatag ni Kristong panginoon sa huling hapunan at iniutos sa kanyang mga apostol na ipagdiwang sa kanyang alaala. Ang Misa kung gayon ay isang sakripisyo ng papuri, ng pasasalamat, ng pakikipagkasundo at pagbabayad-puri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements