PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

NETWORKING.

 A Gospel Reflection on the 11th Sunday in Ordinary time, June 14, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Usung-uso sa panahong ito ang tinatawag na NETWORKING. Kapag ikaw ay sumali sa networking, kinakailangan ay meron kang puhunan.

Halimbawa, ang puhunan mo ay nagkakahalaga ng 998 pesos.

Sa maliit na halaga ay LALAGO NANG LALAGO pa ito hanggang sa maging MILYONG PISO ito.

SA ANONG PARAAN?

Una, MAMUHUNAN para ikaw ay makabili ng produkto.

Pangalawa, MAGBENTA ka ng mga produkto sa iyong mga kaibigan at kakilala.

Pangatlo, kapag ikaw ay unti-unti nang lumalago sa iyong negosyo ay pwede ka nang MAG-AKAY NG IYONG PAMILYA AT KAIBIGAN na maging miyembro din ng NETWORKING COMPANY. 

Kapag ikaw ay marami nang miyembro sa ilalim ng iyong pamumuno ay MALAKING PERA ANG PAPASOK SA IYONG ACCOUNT.

Siyempre sa Networking, kapag ikaw ay kumita, yung kalahating porsiyento ay ibibigay mo sa iyong unit head. Ganyan ang kalakaran ng networking.

Sa Networking, ANG MALIIT NA HALAGANG PERA AY LUMALAKI, LUMALAGO AT LUMOLOBO kung IKAW ay may PUHUNAN, TIYAGA at KONEKSYON.

Sa Ebanghelyong  (Mark 4:26-34) binasa natin ngayong araw na ito ng11th Sunday in Ordinary time, June 14, 2015 ay narinig natin ang talinhaga na ipinangaral ni Hesus. Ang talinhaga na ating narinig ay katulad ng isang networking.

Ang Puhunan dito ay ang BUTIL NG MUSTASA na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. 

Kapag ito ay natanim at lumago, ito’y nagiging PINAKAMALAKI SA LAHAT NG PUNO NG GULAY, NAGKAKASANGA ITO NG MALALABAY. Iyan ang ipinaliwanag ni Hesus ngayon.

Ang tinutumbok dito ay ang SALITA NG DIYOS na patuloy na ITINATANIM SA ATING PUSO upang tayo ay LUMAGO AT UMUNLAD SA ATING PANANAMPALATAYA.

Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, TAYO AY TUMUTUGON SA PAANYAYA NG PANGINOON.

DAHIL SA SALITA NG DIYOS NA PATULOY NA IPINANGANGARAL SA MGA TAO AY MARAMI NA ANG SUMUSUNOD KAY HESUS.

Katulad sa Networking, ang mga team leaders ay patuloy na nagbibigay ng seminar upang tulungan ang iba na umasenso sa buhay sa pamamagitan ng pag-akit na maging miyembro ng networking company. Ang Pang-akit nila ay kung PAANO NABAGO ANG KANILANG BUHAY buhat nung sila ay naging miyembro ng Networking Company na ito. Tayong mga Kristyano, ang tanging pang-akit natin sa mga tao ay kung PAANO TAYO BINAGO NG PANGINOON BUHAT NUNG NARINIG NATIN ANG SALITA NG DIYOS.

 

 

 

 

Advertisements