PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

BANGKA NG PANANAMPALATAYA.

 A Gospel Reflection on the 12th Sunday in Ordinary time, June 21, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marahil ang ilan sa atin ay naranasang maglakbay sa ibayong isla. Halimbawa doon sa Calayan Island, bago kayo makarating doon ay dadaanan niyo muna ang mga malalakas at matataas na alon ng tubig. Hindi biro ang sumakay ng bangka. Kapag sumasakay ka ng bangka o barko, ang lagi ninyo naiisip ay ang kaligtasan ng inyong buhay. Hindi ninyo alam kung makakarating kayo ng buhay sa inyong paroroonan.

Kaya ang pinakamagandang sandata para tayo maligtas ay ang PANANAMPALATAYA.

KUNG IKAW AY MAY PANANAMPALATAYA SA DIYOS,

HINDI KA MATATAKOT SA ANUMANG BAGYO SA IYONG BUHAY.

Ang Bangka na ating tinatahak ngayon ay puno ng mga bagyo.

Maraming bagyo tayong pinagdadaanan sa buhay.

Madalas kapag nakakaranas tayo ng mga bagyo sa ating buhay ay nanghihina tayo at TINATANONG PA NATIN ANG DIYOS.

KUNG ANG DIYOS AY GUMAGABAY SA ATIN,

BAKIT NANGYAYARI ANG MGA GANITONG BAGYO?!

BAKIT NANGYAYARI ANG MGA BAGAY NA HINDI NATIN GUSTO?!

MAY ILAN SA ATIN AY NAGDARASAL SA DIYOS PERO HINDI NASASAGOT ANG ATING MGA KAHILINGAN!

ANG MGA GANITONG SITWASYON AY HINDI MASASAGOT NG MGA PANGKARANIWANG TAO.

Kahit ang ating Santo Papa na si Franciscoay hindi niya nasagot ang katanungan ng isang batang nananaghoy dito sa UST.

BAKIT PINAHINTULUTAN NG DIYOS NA MANGYARI ANG MGA BAGAY NA HINDI NATIN GUSTO?!

Ito lang ang ipinahihiwatig sa atin ng Diyos na TANGGAPIN NATIN KUNG ANO MAN ANG MGA DUMARATING SA ATING BUHAY.

Dito itinuturo sa atin na MAGKAROON TAYO NG KABABAANG-LOOB.

Ito ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo  (Mark 4:35-41) sa  araw na ito ng12th Sunday in Ordinary time, June 21, 2015 na HUWAG TAYONG MATAKOT.

ALAM NI HESUS KUNG ANO ANG ATING PINAGDADAANAN SA BUHAY.

LAHAT NG MGA BAGYO NA ATING NARARANASAN NGAYON AY MALALAMPASAN NATIN ITO KUNG TAYO AY PATULOY NA NAKA-ANGKLA SA KANYA.

Tinuturuan niya tayo ngayon kung paano nating PAGTITIBAYIN ANG ATING PANANAMPALATAYA sa gitna ng mga bagyo sa ating buhay.

 

 

 

 

Advertisements