PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

PROBLEM SOLVING.

 A Gospel Reflection on the 13th Sunday in Ordinary time, June 28, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Bahagi na ng Curriculum sa eskwelahan ang subject na Mathematics o Math. For me, Math is the most hated subject in my life.

ANO BA ANG PINAG-AARALAN SA MATH?

Yung pagbibilang ng mga numero, paghahanap ng solusyon sa mga problema.

KUNG PAANO NAKUHA ANG GANITONG NUMERO,

SAAN NANGGALING ANG NUMERONG ITO AT PAANO MO MAKUKUHA ANG TAMANG NUMERO.

Ganyan kahirap pag-aralan ang math.

HINDI LAHAT NG TAO AY MAGALING AT MARUNONG SA MATH.

Kapag naririnig natin ang salitang PROBLEM SOLVING, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga NUMERO.

ANG PROBLEM SOLVING AY HINDI LAMANG NUMERO KUNDI KUNG PAANO LULUTASIN ANG ISANG PROBLEMA,

AT KUNG PAANO HAHANAPIN ANG SOLUSYON SA ISANG SULIRANIN.

Sa Ebanghelyong  (Mark 5:21-43) binasa natin ngayong araw na ito ng13th Sunday in Ordinary time, June 28, 2015, dalawang tao ang naghahanap ng solusyon kung paano lulutasin ang kanilang problema.

Una, ang BABAENG labindalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan.

Ang Babaeng ito ay marami nang nilapitan na manggagamot upang gamutin ang kanyang karamdaman. Subalit, kahit siya ay nagpagamot, hindi pa rin gumaling ang kanyang karamdaman at patuloy pang lumubha. 

At dahil hindi niya alam kung paano niyang gagamutin ang kanyang karamdaman,

ANO ANG GINAWA NIYA?

LUMAPIT SIYA KAY HESUS AT HINAWAKAN ANG LAYLAYAN NG DAMIT NITO.

Nung nahawakan ng babae ang damit ni Hesus ay agad gumaling ang kanyang karamdaman,

TUMIGIL ANG KANYANG PAGDURUGO.

Pangalawa, si JAIRO.

SINO BA SI JAIRO?

Siya ang tagapamahala ng sinagoga.

Si Jairo ay lumapit kay Hesus dahil nag-aagaw-buhay ang kanyang anak at hindi nagtagal ay pumanaw ito.

Nung pumanaw ang anak ni Jairo, ANO ANG GINAWA NI HESUS?

HINAWAKAN niya ang bangkay at sinabing “TALITA KUMI,” ibig sabihin “INENG MAGBANGON KA!”

Sa madaling salita, ang anak ni Jairo ay muling nabuhay.

ANO NGAYON ANG NAKITA NATIN DITO SA EBANGHELYO NGAYON?

SI HESUS ANG TANGING SOLUSYON SA MGA PROBLEMA AT SULIRANING ATING PINAGDADAANAN.

SI HESUS LAMANG ANG MAKAKASAGOT SA MGA PROBLEMA AT KARAMDAMANG ATING PINAGDADAANAN NGAYON.

Ito ang aral na mapupulot natin ngayon,

HANAPIN ANG SOLUSYON SA PROBLEMA,

SI HESUS ANG KASAGUTAN,

MANAMPALATAYA AT MAGTIWALA LAMANG TAYO SA KANYA.

 

 

 

 

Advertisements