PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  14th Sunday in Ordinary time, July 5, 2015.

 ANG PAGIGING PARI NI KRISTO.
 

 

Ang Pagkapari ni Kristo ay hindi nagwakas sa kanyang sarili. Sa pangwakas na pag-aalay sa krus, ibinabahagi ni Hesus sa lahat ng kanyang mga alagad ang karangalan at misyon ng mga pari ng bago at walang hanggang tipan. Alang-alang sa pangkalahatang pagpaparing ito, tinawag at hinirang niya ang labindalawa upang maging kasa-kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.
Ang minsanang pag-aalay ni Kristo sa Krus ay napapanatili sa bawat pag-aalay ng Eukaristiya ng simbahan.
 

 

 

Advertisements