PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

NEGATIVE INTO POSITIVE.

A Gospel Reflection on the 14th Sunday in Ordinary time, July 5, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Alam ninyo ako ay sumali sa isang Business Networking Company diyan sa Ortigas. Sumali ako doon ay para matugunan ko ang pangangailangan ng aking sarili, pamilya at higit sa lahat, ay matustusan ko ang aking pag-aaral. Siyempre pa ay gusto ko rin yumaman at magkaroon ng malaking savings. Nung ako ay dumalo sa seminar doon, ako ay nabigla sa mga narinig ko doon. Ang dating taxi driver na sumali sa business networking na iyan, ngayon ay MAYAMAN NA.

ANG MGA DATING MAHIRAP,

YUNG MGA JANITOR, WAITER AT STREET SWEEPER,

NGAYON AY MAYAMAN NA,

MAY SARILI NANG BAHAY AT LUPA AT SASAKYAN.

Yumaman sila nung SILA AY SUMALI SA BUSINESS NETWORKING COMPANY.

SINONG MAKAKAPANIWALA SA KANILA NA ANG DATING DUKHA AY BIGLANG YUMAMAN DAHIL SA PAGSALI SA BUSINESS NETWORKING?

HUWAG NATING TIGNAN ANG KANILANG PINAGDAANAN,

TIGNAN NATIN ANG KANILANG KAKAYAHAN NA IANGAT ANG KANILANG BUHAY.

Sa Ebanghelyong  (Mark 6:1-6) binasa natin ngayong araw na ito ng14th Sunday in Ordinary time, July 5, 2015, ay narinig natin ang reaksyon ng mga kababayan ni Hesus.

Nung si Hesus ay nangaral sa sinagoga, 

ANO ANG NAGING REAKSYON NG KANYANG MGA KABABAYAN?

“SAAN NAKUHA NI HESUS ANG KANYANG KARUNUNGAN?

PAANO SIYA NAKAGAGAWA NG MGA MILAGRO?

HINDI BA ITO ANG KARPINTERONG ANAK NINA MARIA AT JOSE?”

Ang mga ganitong reaksyon ay nangyayari din sa buhay natin.

MAY MGA PANAHON NA TAYO AY ITINATAKWIL, PINAGTATAWANAN AT MINAMALIIT ANG ATING PAGKATAO!!!!!!!

NA ANG TINGIN SA ATIN NG IBA AY HANGGANG DITO NA LANG TAYO!!!!!!

WALA NA TAYONG PAGKAKATAONG BUMANGON!!!!!!!!!!!!!

KAHIT GANITO ANG PINAGDADAANAN NATIN SA BUHAY,

ANG DIYOS AY KUMIKILOS SA BUHAY NATIN,

TINUTULUNGAN NIYA TAYO KUNG PAANO NATING IAANGAT ANG ATING BUHAY.

ANG PAGIGING DUKHA AT KAHINAAN NATIN AY GAGAMITIN TAYO NG DIYOS UPANG TAYO NAMAN ANG TUMULONG PARA IANGAT ANG BUHAY NG IBANG TAO.

Kaya sa mga sumasali o kabilang na sa isang business networking company,

IWASAN MUNA ANG MGA NEGATIVE NA TAO DAHIL SILA ANG NAGPAPABAGSAK AT NAGPAPAHINA SA IYO,

SUMAMA MUNA KAYO SA MGA POSITIVE NA TAO DAHIL SILA ANG TUTULONG PARA MAGBAGO ANG BUHAY NINYO.

Ngayon kapag natikman niyo na ang pagbabago sa buhay ninyo eh pwede niyo nang balikan ang mga negative na tao para sila naman ang tulungan ninyo.