PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  17th Sunday in Ordinary time, July 26, 2015.

ANG DIWA NG MISYON.

. 

 

Ang ating pananampalatayang kristyano ay tunay na nagbibigay buhay at ganap sa pamamagitan lamang ng pag-ibig, sapagkat ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At upang maging kristyano, ang pag-ibig na ito ay kailangang hindi magkahiwalay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, gaya ng kay Kristo. Kaya’t hinihikayat tayo nitong mag-misyon, ipahayag ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita sa iba.
Ang ganitong diwang misyonero ang surian ng tunay na pananampalataya sapagkat mahirap isiping maniniwala ang isang tao sa salita at kaharian ni Kristo nang walang kasamang pagsaksi at pagpapahayag nito. Nangangahulugan ito na tinatawag tayong lahat na makibahagi sa may tatlong misyon ni Kristo bilang pari, propeta at hari.
 
 

 

 

Advertisements