PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

LIGAYA NG BUHAY.

A Gospel Reflection on the 20th Sunday in Ordinary time, August 16, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

ANO ANG NAGPAPALIGAYA SA BUHAY NATIN DITO SA MUNDO?

Marahil ay natikman natin ang kaligayahan sa buhay.

Halimbawa na lamang ay ang pagtupad ng mga pangarap at plano sa buhay, ang pagkakaroon ng sariling sasakyan, bahay at lupa, ang pagkakaroon ng maraming pera, ang pagiging successful sa buhay, pagkakaroon ng cellphone, laptop computer, pagkakaroon ng BOYFRIEND o girlfriend at marami pang iba.

Lahat ng mga ito ay maituturing na nagpapaligaya sa ating buhay. Ngunit ang kaligayahang ito ay pansamantala lamang at ito ay mawawala rin.

KAHIT MAWALA MAN ANG MGA BAGAY NA NAGPAPASAYA SA BUHAY NATIN AY HINDI PA RIN TAYO NAWAWALAN NG PAG-ASA.

BAKIT?

Sapagkat may natitira pang nagpapasaya sa buhay natin. 

Ang nagpapasaya sa buhay natin ay narinig natin sa Ebanghelyong  (John 6:51-58) binasa ngayong araw na ito ng 20th Sunday in Ordinary time, Agosto 16, 2015,  Ang nagpapasaya sa buhay natin ngayon ay si Hesus.

SI HESUS AY IBINIGAY NIYA ANG KANYANG SARILI BILANG PAGKAING NAGBIBIGAY-BUHAY.

NAPATUNAYAN ITO SA KRUS KUNG SAAN INALAY NI HESUS ANG KANYANG BUHAY PARA TAYO AY MALIGTAS.

Dito umiikot ang pagdiriwang natin ng misa.

SA MISA AY INAALALA NATIN ANG MADUGONG PAGPAPAKASAKIT, KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY NI HESUS.

ANG PAG-AALAY NI HESUSNG KANYANG BUHAY AY DAPAT MAGDULOT ITO NG PAGBABAGO SA ATING BUHAY.

Kaya kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo ay BABAGUHIN ANG ATING PAGKATAO AT MAGIGING KAMUKHA NATIN SI KRISTO.

SO DAPAT NAKIKITA SA ATIN ANG MUKHA NI HESUS.

Ito ang magpapaligaya sa buhay natin ngayon,

ang MAKITA SI HESUS SA MUKHA NATIN.

NAKIKITA SI HESUS SA MUKHA NATIN KUNG TAYO AY MARUNONG MAGMALASAKIT SA MGA DUKHA,

KUNG IBINIBIGAY NATIN ANG PANGANGAILANGAN NG ATING KAPWA,

KUNG ISINASAGAWA NATIN ANG DIWA NG EUKARISTIYA.

KUNG MAGAGAWA NATIN ANG MGA BAGAY NA ITO AY 100 % NAKIKITA SI HESUS SA MUKHA NATIN AT MAGIGING MASAYA PA ANG BUHAY NATIN.

NAKIKITA BA SI HESUS SA MUKHA NINYO AT SA MGA KAIBIGAN NINYO?

Kung hindi ninyo makita si Hesus sa mukha MO at sa mga kaibigan mo,

tumingin na lang kayo sa akin,

TIGNAN NINYONG MABUTI ANG POGING MUKHA NA ITO,

NAKIKITA NIYO BA SA AKIN SI HESUS?

Eh kapag nakita ninyo ako ang magiging reaction ninyo ay “DIYOS KO!”

 

 

 

Advertisements