PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

BEER IS THE BEST FOOD SUPPLEMENT.

A Gospel Reflection on the 21st Sunday in Ordinary time, August 23, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Nung ako ay bago pa lamang sa mga business networking, mahirap paniwalaan ang mga bagay-bagay. Halimbawa, ang mga produktong ibinebenta ng mga business networking company gaya ng ANTI-AGING SOAP, GLUTATHIONE SOAP, SKIN WHITENING LOTION, FOOD SUPPLEMENT at marami pang iba, ay hindi ako naniwala na ang mga ito ay tatalab sa ating katawan. Subalit nung ako ay nakinig sa seminar doon tungkol sa product presentation at sinubukan ko ang mga produktong ito ay pinaniwalaan ko na ito at tumalab sa aking katawan.

MAHIRAP PANIWALAAN ANG MGA PRODUKTONG HINDI NASUSUBUKAN.

KUNG SUSUBUKAN NATIN ANG MGA PRODUKTONG ITO AY PANINIWALAAN NATIN NA TOTOO NGA ANG MGA PRODUKTONG ITO.

Sa ngayon ako ay may mga ibinebentang produkto tulad ng SKIN WHITENING SOAP, ALKALINE COFFEE, BODY WASH at iba pa.

Kapag nagbebenta ako ng mga produktong ito, laging itinatanong sa akin ng aking mga kliyente kung ang mga produktong ito ay TATALAB BA SA ATING KATAWAN?

Ang lagi kong isinasagot ay ito;

“ANG PAGGAMIT NG PRODUKTO AY HINDI LAMANG ISANG BESES. PARA MAGING EPEKTIBO ITO SA ATING KATAWAN AY GUMAMIT KA PA NITO NG MARAMING BESES.”

Sa madaling salita ay BIBILI AT BIBILI PA RIN KAYO SA AKIN NG MGA PRODUKTONG ITO para tumalab ito sa ating katawan.

MANINIWALA NA BA KAYO NA TOTOO ANG MGA PRODUKTONG ITO?

Ganun din ang pagkilala natin kay Hesus.

HINDI LAMANG SA PAKIKINIG SA SERMON NG PARI KUNDI ANG PAG-AARAL AT PAGSASABUHAY NG SALITA NG DIYOS.

MARAMI SA ATIN AY NAHIHIRAPANG UNAWAIN ANG SALITA NG DIYOS.

Ganyan ang nangyari sa Ebanghelyong  (John 6:60-69) binasa natin ngayong araw na ito ng 21st Sunday in Ordinary time, August 23, 2015,  Hindi maunawaan ng mga alagad ang aral ni Hesus.

ANO ANG GINAWA NG ILANG MGA ALAGAD?

INIWAN SI HESUS,

HINDI NILA PINANIWALAAN NA SI HESUS ANG PAGKAING NAGBIBIGAY-BUHAY AT SALITA NG BUHAY.

MAHIRAP PANIWALAAN PARA SA MGA ALAGAD ANG MGA PANANALITA NI HESUS.

PAANO BA NATING MAUUNAWAAN ANG MGA ARAL NA ITINURO SA ATIN NI HESUS?

Kinakailangan UMINOM TAYO NG FOOD SUPPLEMENT NA NAGPAPALAKAS NG ATING KALULUWA.

ANO BA ANG FOOD SUPPLEMENT NA NAGPAPALAKAS SA ATING KATAWAN AT KALULUWA?

Ang BEER.

Ito ang solusyon para MAKILALA NATIN SI HESUS at MAPALALIM ANG ATING RELASYON SA KANYA.

ANO BA ANG BEER NA ITO?

B – BIBLE, – MAGBASA, MAG-ARAL at MAGNILAY SA SALITA NG DIYOS.

E – EUCHARIST, – DUMALO TAYO SA MISA ARAW-ARAW LALO NA SA ARAW NG LINGGO at TUMANGGAP TAYO NG KANYANG KATAWAN AT DUGO.

Isa pang E – EXERCISE, – kinakailangan IGALAW ANG ATING KATAWAN at IUNAT ANG ATING MGA KAMAY SA PAGLILINGKOD at PAGPAPADAMA NG PRESENSYA NG DIYOS SA ATING KAPWA.

R – ROSARY, – TAYO BA AY NAGDARASAL NG ROSARYO ARAW-ARAW AT SUMASAMA SA PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH TUWING IKALAWANG LINGGO NG OKTUBRE TAUN-TAON? ANG ROSARYO AY BUOD NG EBANGHELYO o PANALANGIN NG EBANGHELYO sapagkat DITO UMIIKOT ANG MISTERYO NG BUHAY NINA HESUS AT MARIA.

BEER – BIBLE, EUCHARIST, EXERCISE, ROSARY.

This is the BEST FOOD SUPPLEMENT in order TO KNOW JESUS, TO UNDERSTAND HIS TEACHINGS and TO HAVE A DEEPER RELATIONSHIP WITH HIM.

Kung ang mga produktong ginagamit para sa ating katawan ay recommended ng doktor, pamet at BFAD,

ang BEER o BIBLE, EUCHARIST, EXERCISE, ROSARY ay RECOMMENDED NG ATING SIMBAHAN.