PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

MARIA, MODELO NG KABANALAN.

A Gospel Reflection on the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Tuesday, September 8, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG KABANALAN O ANG PAGIGING BANAL?

Ang KABANALAN ay hindi lamang yung taong simbahan o ang tao na laging nakikita sa simbahan.

ANG KABANALAN AY ANG PAGTUPAD o PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

Sa Ebanghelyong  (Matthew 1:1-16,18-23)  binasa natin ngayong araw na ito ng Martes ng Kapistahan ng Kaarawan ni Maria, Setyembre  8, 2015, ipinapakita sa atin ang halimbawa ni Maria sa kanyang pagiging banal.

ANG KABANALAN NI MARIAAY ANG PAGTANGGAP SA KALOOBAN NG DIYOS NA SIYA ANG MAGIGING INA NI HESUS.

Nung nangyari ang kalooban ng Diyos para kay Maria na siya ay nagdadalang-tao, si Jose ay nagtangkang tumakas at iiwan ng palihim si Maria.

Eh mabuti na lang nagpakita ang anghel sa panaginip ni Josena HUWAG SIYANG MATAKOT NA PAKASALAN SI MARIA.

ANG KABANALAN AY HINDI LAMANG PAGDALO SA MGA RITUWAL SA SIMBAHAN, 

PAG-AALAY NG BULAKLAK KAY MARIA,

PAGDARASAL NG ROSARYO AT PAGSAMA SA PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH,

ANG KABANALAN AY ANG KABABAANG-LOOB AT PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

Sina Maria at Jose ay kapwa nilang tinanggap ang plano ng Diyos para sa kanila,

naging BUKAS ANG KANILANG PUSO SA PAGTANGGAP SA KALOOBAN NG DIYOS.

Ito ang aral na mapupulot natin ngayon na LAGING BUKAS ANG ATING PUSO SA KALOOBAN NG DIYOS.

HANDA BA NATING TANGGAPIN ANG KALOOBAN NG DIYOS SA ATING BUHAY?

 

 

Advertisements