PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  24th Sunday in Ordinary time, September 13, 2015.

SINO SI HESUS?

 

Tayong mga katoliko ay may mga debosyon sa atingPanginoon, katulad ng Sto Nino,Nazareno,Sacred Heart at iba pa. Iyan ang mga titulo ng ating Panginoonna pinipintakasi natin.
SINO NGA BA SI HESUS?
Si Hesus ay anak ng Diyos Ama at ikalawang persona ngSantisima Trinidad. Siyaay pinadala ng Diyos Ama upang iligtas tayo sa kasalanan, siya ay nanggaling sa langit at nagkatawang-tao para makipamuhay sa atin. Si Hesus ay nakilala sa pagpapamalas ng mga milagro gaya ng ginawang alak ang tubig, nagparami ng tinapay,nagpagaling sa mga maysakit,bumuhay ng patay, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagpatigil ng bagyo, naglakad sa ibabaw ng tubig at iba pa. 
 Hindi lamang sa pagpapamalas ng mga milagro nakilala si Hesus, siya ay nangaral sa bundok at maging sa lansangan upang turuan niya ang mga tao na magpakabuti at umiwas magkasala. Niligtas tayo ni Hesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at matapos ang ikatlong araw, siya ay muling nabuhay at makaraan ng apat na pung araw, siya ay umakyat sa langit. Siya ay muling magbabalik sa katapusan ng mundo.
 

 

 

Advertisements