PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

EMPOWERMENT.

A Gospel Reflection on the 26th Sunday in Ordinary time, September 27, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marahil lahat tayo ay nakaka-attend ng mga seminars.

ANONG KLASENG SEMINAR ANG PINUPUNTAHAN NATIN?

Halimbawa, sa simbahan ay dumadalo tayo sa mga retreats, catholic life in the spirit seminar, renewal seminar, christian life program, bible study at iba pa. Sa trabaho naman ay dumadalo tayo sa mga business networking seminars, career seminars, livelihood seminars at iba pa.

Ang buhay natin ay hindi lamang natatapos sa mga seminars.

HINDI HABANG BUHAY NA TAYO AY NAKAUPO LAMANG AT NAKIKINIG SA MGA SPEAKERS.

TINUTULUNGAN TAYO NG MGA SEMINARS NA ITO KUNG PAANO PALALAGUIN ANG ATING BUHAY KABANALAN AT PATI NA RIN ANG PERANG IPINUNDAR SA NEGOSYO.

Sa madaling salita ay pinalalakas ang ating loob para gawin ang mga hakbang sa pag-unlad ng ating buhay.

Sa Ebanghelyong  (Mark 9:38-43,45,47-48)  binasa natin ngayong araw na ito ng 26th Sunday in Ordinary time, September 27, 2015, ay pinalakas ni Hesus ang kanyang mga alagad. Dahil pinalakas ni Hesus ang kanyang mga alagad ay binigyan niya ng kapangyarihan ang mga alagad na GAWIN ANG KANYANG MGA GINAGAWA.

Ang Gawain ni Hesus ay ang MAGPALAYAS NG DEMONYO.

Narinig natin ngayon dito sa ebanghelyo na hindi lamang ang mga alagad ni Hesus ang nakakagawa ng mga gawain ni Hesus.

Kahit pala ang mga hindi alagad ni Hesus ay nakakagawa din ng mga gawain ni Hesus. Marahil ang mga taong ito ay pinalakas din ng salita ng Diyos kaya nila nagagawa ang mga gawain ni Hesus.

Sa panahon natin ngayon ay maraming mga layko ang nakakagawa ng mga gawain ng pari. Isa sa mga naging halimbawa dito ay si San Lorenzo Ruiz, hindi siya pari kundi isang layko na MATAPANG NIYANG IPINAHAYAG ANG KANYANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS. At Kung makikita natin ngayon ay maraming mga layko ang magaling at mahusay sa pangangaral ng salita ng Diyos.

LAHAT TAYOAY BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN PARA IPANGARAL ANG SALITA NG DIYOS.

Hindi lamang ang mga pari ang makakagawa nito kundi TAYONG LAHAT SAPAGKAT KATUWANG TAYO SA GAWAING PAGLILIGTAS NI HESUS SA MUNDONG ITO.

 

 

Advertisements