PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  Solemnity of Christ the King, Sunday, November 22, 2015.

 ANG MULING PAGBABALIK NI KRISTO.

  

 

Si Kristong Muling nabuhay ay muling babalik sa Parousia upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ang mga salaysay sa Bibliya tungkol sa Ikalawang Pagbabalik ni Kristo ay sinulat sa pamamagitan ng apokaliptikong uri ng panitikan kaya, dapat isaalang-alang ito sa pagbibigay kahulugan dito. Malinaw na kinatigan ni Kristo na WALANG SINUMANG NAKAALAM NITO LIBAN SA KANYANG AMA. Samakatuwid, walang katuturang pag-isipan pa kung KAILAN ito.
Ngayon ay panahon na ang ating kaligtasan ay nangyayari sa pamamagitan ng ating pang araw-araw na pagkilos kaisa ng ating kapwa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo 25:31-40, si Hesus ay darating bilang Hari at luluklok sa kanyang maringal na trono, hahatulan niya ang mgapagkilos natin batay sa isang pamantayan;
“NANG GAWIN NINYO ITO SA PINAKAHAMAK SA MGA KAPATID KONG ITO, ITO AY SA AKIN NINYO GINAWA.”
 

 

 

Advertisements