PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  1st Sunday of Advent, November 29, 2015.

 ANO ANG ADBIYENTO?

 

 

Ang ADBIYENTO ay hango sa salitang latin na ADVENTUS na ang ibig sabihin ay ANG PAGDATING NG TAGAPAGLIGTAS. Ang ibig sabihin nito sa salitang Griyego na PAROUSIA ay napapatungkol sa IKALAWANG PAGDATING NG ATING TAGAPAGLIGTAS.

Ang panahong ito ay may dalawang pakahulugan:

1. ANG PAG-ALAALA NATIN NOONG IPINANGANAK SI HESUS SA BETHLEHEM at

2. ANG PAGHIHINTAY SA MULING PAGBABALIK NI HESUS SA MUNDO.

Ito ay panahon ng pagpapabanal ng mga kristyano, sa kadahilanang ang lahat ay naghihintay at naghahanda sa pagdiriwang  ng Kapanganakan ni Hesus, na mas kilala sa katawagan ng mga pilipino na PANAHON NG KAPASKUHAN. Ito rin ay hudyat ng pagpasok ng panibagong panahon sa Liturhikal na Kalendaryo. Kasabay ng pag-aalala ay panahon din ng PAGBABALIK-LOOB upang tayo’y maging malinis at banal sa panahon ng Kapaskuhan.

Ang Adbiyento ay nagpapatungkol din sa apat na linggo bago ang Panahon ng Kapaskuhan. Ang Apat na Linggo ng Adbiyento ay karaniwang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisindi sa apat na kandila na sinisindihan sa bawat linggo nito,

Ito ay tinatawag na ADVENT WREATH,

ito ay may apat na kandila na nakapatong sa bilog na lalagyan.

Ang Bilog na bagay ay nagpapakahulugan na WALANG HANGGAN.

Ang bawat Kandila ay may kahulugan na nakakawing sa iba’t-ibang aspeto ng kasaysayan ng Adbiyento.

Ang UNANG LINGGO ay nagsisimbolo sa PAG-ASA.

Ang IKALAWANG LINGGO ay ikinakawing kung hindi sa pag-asa ay sa KAPAYAPAAN.

Ang IKATLONG LINGGO ay nagsisimbolo sa TUWA O LIGAYA na si HESUS AY PARATING NA.

At ang IKA-APAT NA LINGGO ay nagsisimbolo sa BISPERAS NG KAPANGANAKAN NI HESUS.

Ang mga Pari ay nagsusuot ng mga vest na kulay Ube o Biyoleta. Kapansin-pansin din ang hindi pag-awit ng Gloria o Papuri sa kadahilanang tayo ay nasa panahon pa ng paghihintay, maliban sa ating tradisyon  bilang mga pilipino, ina-awit ang Gloria o Papuri sa SIMBANG GABI tanda na tayo’y masayang naghahanda sa pagnonobena para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas.

 

 

Advertisements