PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

 DALUYAN NG PAG-ASA.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Advent, November 29, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Tuwing araw ng Huwebes, ang ilan sa mga estudyante, mga professionals at iba pa ay nagpupunta sa St Jude Parish diyan sa Mendiola upang magsimba at magdebosyon kay St Jude.

BAKIT MARAMI ANG NAGDEDEBOSYON KAY ST JUDE?

SINO BA ITONG SI ST JUDE?

Para sa inyong kaalaman, si St Jude ay isa sa mga alagad ni Hesus.

HINDI ITO SI JUDAS ISCARIOTE NA NAGTRAYDOR KAY HESUS.

Sa labindalawang alagad ni Hesus ay dalawa ang Judas;

JUDAS ISCARIOTE at JUDAS TADEO.

At ang pinupuntahan ng mga tao doon sa Malacanang ay si JUDAS TADEO o mas kilalang ST JUDE THADDEUS.

Si San Judas ay kilala bilang PATRON NG MGA DESPERADO o NAWAWALAN NG PAG-ASA.

Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagdedebosyon sa kanya,

lalo na sa mga estudyante na humihiling na makatapos sa pag-aaral at makapasa sa board exam,

sa mga BINATA at dalaga na NAGHAHANAP NG LOVE LIFE,

sa mga professionals na gustong mangibang bansa.

Yan ang mga mukha na makikita doon sa St Jude tuwing araw ng Huwebes,

NAGHAHANAP NG PAG-ASA,

NAGHAHANAP NG MAGANDAANG PAGKAKATAON.

 

Ito ang tema ng ating pagninilay sa Ebanghelyong  (Luke 21:25-28,34-36)  binasa natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Advent, November 29, 2015, PAG-ASA.

PAG-ASA ANG HATID SA ATIN SA PANAHON NG ADBIYENTO.

Si Hesus ay darating upang BIGYAN TAYO NG PAG-ASA AT PALAKASIN ANG ATING LOOB.

Kaya kapag naririnig natin ang SECOND COMING OF CHRIST, marami sa atin ay natatakot.

BAKIT KAYO NATATAKOT?

SAPAGKAT HINDI KAYO HANDA!

PATULOY PA RIN KAYO SA MGA GAWAING MASASAMA!

PATULOY PA RIN KAYO SA PAGKAKASALA!!!!!!!!!

ITO ANG MAGANDANG PAGKAKATAON PARA SA ATING LAHAT NA IHANDA ANG ATING SARILI SA PAGDATING NG PANGINOON SA PAMAMAGITAN NG PAGTALIKOD SA KASALANAN AT PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

WE MUST SURRENDER OURSELVES TO THE LORD.

ISUKO NATIN ANG ATING SARILI SA DIYOS.

KAHIT DALAWANG LIBONG BESES KA PANG MAGDEBOSYON KAY ST JUDE KUNG WALA KA NAMANG PAGSUKO SA DIYOS AY HINDI MANGYAYARI ANG MGA PINAPLANO MO SA BUHAY.

Mahalaga na lahat ng desisyon natin ay isusuko natin sa Diyos.

Kapag ang desisyon natin ay TUGMA sa kalooban ng Diyos ay MATUTUPAD ANG ATING MGA KAHILINGAN AT PLANO SA BUHAY.

 

 

Advertisements