PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  2nd Sunday of Advent, December 6, 2015.

 ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGBABALIK-LOOB?

 

 

Sa ating panalangin para sa pagdating ng kaharian sa dasal ng AMA NAMIN, hinihiling natin na“PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA KASALANAN AT ILAYO MO KAMI SA MASAMA.” Naghanda si Juan Bautista para sa kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 

Ang PAGBABALIK-LOOB na kinakailangan para sa kaharian ay humihingi ng isang ganap na PAGBABAGO NG SARILI, ISANG PAGBABAGO NG ESTILO NG PAMUMUHAY AT NG MGA BAGAY NA INUUNA.

Sinabi ni Hesus;

“TANDAAN NINYO ITO, KAPAG HINDI KAYO NAGBAGO AT TUMULAD SA MGA BATA AY HINDING-HINDI KAYO MABIBILANG SA MGA PINAGHAHARIAN NG DIYOS.”

Tulad ng nalaman ni Nicodemo, hindi ito maaari,

“MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK SA TUBIG AT SA ESPIRITU.”

Samakatuwid, tayong mga bininyagan kay Kristo Hesus ay bininyagan sa kanyang kamatayan nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, patay sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

PAGBABAGONG-LOOB ang unang-una at namamalaging kondisyon para sa kristyanong moral na pamumuhay. Gayunpaman, nilinaw ng Second Plenary Council of the Philippines na hindi lang ito pansarili, makasariling pagharap sa Diyos, kundi nangangailangan ng pagtatalaga tungo sa panlipunang pagbabago.

 

 

 

Advertisements