PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Tuesday, December 8, 2015.

 ANO ANG INMACULADA CONCEPCION NI MARIA?

 

 

Si Maria na hinirang ng diyos upang maging ina ng kanyang anak ay ipinaglihi ni Sta Ana na kanyang ina na ligtas mula sa kasalanang mana o original sin. Ang biyayang ito na tinanggap ni Maria ay nagmumula sa kanyang relasyon kay Kristo. Ayon sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko bilang 523, si Maria ay may bukod tanging misyon mula sa diyos na maging inang kanyang anak na nagkatawang-tao, ang manunubos. Sa gayo’y nakikibahagi siya sa natatanging paraan sa mapagligtas na misyon ni Hesus. Mula sa misyong ito dumadaloy ang kanyang bukod-tanging biyaya at tanging karapatan ng kalinis-linisang paglilihi. Ito’y nagpapahiwatig na si Maria mula’t sapul sa paglilihi sa kanya ay pinangalagaan upang di mabahiran ng dungis ng kasalanang mana alang-alang sa mga kagalingang dulot ni Kristo Hesus na tagapagligtas ng sangkatauhan.

Ang Kalinis-linisang paglilihi ng Mahal na Birhen bilang handog ng Diyos kay Maria ay nakatuon kay Kristo sa dalawang aspeto:

Una, bilang kaloob sapagkat siya ang magiging ina ni Kristo at

Ikalawa, bilang pagpapakita na walang maliligtas nang nakahiwalay kay Kristo, maging ang mga nabuhay na nang ilang daantaon bago pa siya isinilang.

Ang alang-alang sa mga kabutihan ni Hesus ay nangangahulugang si Maria ay pinaging banal sa bisa ng kanyang malapit na kaugnayan kay Kristo, ang bukal na biyaya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay.

 

 

 

 

Advertisements