PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

 

SIMBANG GABI 2015.

  THE MERCIFUL GOD.

A Gospel Reflection on the 4th Day of Simbang Gabi, Saturday, December 19, 2015.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

SINO SA INYO ANG NANINIWALANG IBIBIGAY NG DIYOS ANG INYONG PANGANGAILANGAN?

LAHAT KAYO ay naniniwalang may biyayang darating sa buhay ninyo.

YES, araw-araw ay may dumarating na biyaya sa atin.

Ang BUHAY natin, PAMILYA, KAIBIGAN, CAREER, BOKASYON at PERA.

Yan ang mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos.

Kaya kapag tayo ay humihingi sa Diyos,

TATLO LANG ANG ISINASAGOT NIYA SA ATIN.

WAIT, NO at YES.

WAIT,

ibig sabihin,

HINDI MUNA NIYA AGAD IBIBIGAY ANG BIYAYA SA INYO.

Bago ibigay ng Diyos ang bagay na hinihingi mo ay tinitignan muna niya kung ito ba ay makakabuti para sa iyo at ang pasensya mo.

Madalas kaya hindi ibinibigay agad ang mga hinihingi natin ay sapagkat GUSTO NIYANG ITURO SA ATIN ANG PAGKAKAROON NG MAHABANG PASENSYA.

Sa madaling salita,

PANANAMPALATAYA at PANINIWALA.

KUNG TAYO AY MAY PANANAMPALATAYA,

NANINIWALA TAYO NA IBIBIGAY NG DIYOS ANG MGA BAGAY NA HINIHINGI NATIN.

NO,

ibig sabihin,

ANG BAGAY NA HINIHINGI NATIN AY HINDI PARA SA ATIN.

BAKIT HINDI IBINIGAY NG DIYOS ANG MGA HINIHINGI NATIN?

SAPAGKAT NAKITA NG DIYOS NA ANG BAGAY NA ITO AY HINDI PARA SA ATIN,

NAKITA NIYA ANG ATING KAKAYAHAN,

YUNG ATING KALAKASAN AT KAHINAAN,

ANG ATING SITWASYON SA BUHAY.

Kaya hindi ibinigay ng Diyos ang bagay na ito ay sapagkat MAY MAS MAGANDANG BIYAYA PA ANG IBIBIGAY NIYA SA ATIN,

MAS HIGIT PA SA BAGAY NA HINIHINGI NATIN.

YES,

ibig sabihin,

NAIBIGAY NA NG DIYOS ANG BAGAY NA HINIHINGI NATIN,

DININIG NG DIYOS ANG ATING PANALANGIN AT TINUPAD NIYA ANG KANYANG PANGAKO.

Iyan ang nangyari ngayon dito sa Ebanghelyong  (Luke 1:5-25) binasa  ngayong Ika-apat na araw ng Simbang Gabi, Sabado, Disyembre 19, 2015, dininig ng Diyos ang panalangin nina Zacarias at Elizabeth na sila ay MAGKAROON NG ANAK.

MATAGAL NA PANAHON NILANG HININGI ITO SUBALIT NGAYON LANG SINAGOT NG DIYOS ANG KANILANG PANALANGIN.

KAHIT MATAGAL NILANG HININTAY ANG SAGOT NG DIYOS,

HINDI PA RIN SILA NAWALAN NG PAG-ASA,

IPINAIRAL PA RIN NILA ANG KANILANG PANANAMPALATAYA AT PANINIWALA SA DIYOS.

Ito ang dapat nating matutunan ngayon,

ang MAGKAROON NG PASENSYA,

PANANAMPALATAYA,

PANINIWALA,

at higit sa lahat,

UMASA TAYO SA AWA NG DIYOS.

 

SIMBANG GABI 2015.