PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  4th Sunday of Advent, December 20, 2015.

 BAKIT ITINANGHAL SI MARIA NA “PINAGPALANG BIRHENG MARIA”?

 

 

Ang Pagkabirhen ni Maria ay nagpapatunay sa malayang pagkilos ng diyos sa pagtupad ng pagkakatawang -tao ng kanyang anak at ang ganap na paghahandog ni Maria ng sarili sa diyos. Ang panghabang-panahong pagka-birhen ni Maria ay hindi lamang basta pagpigil sa pakikipagtalik na sekswal kundi ng positibong pagpapahalaga ng ganap at personal niyang dangal sa paghahandog niya ng buong sarili sa diyos.

Ang pagiging Birhen ni Maria ay nagbunga ng kanyang pagka-ina hindi lamang para kay Hesus , ang panganay na anak ng lahat ng nilikha kundi pati na rin para sa lahat ng muling maisisilang sa bagong buhay sa kanya. Kaya ang pagkapanganak sa Birhen ay hindi tanging karapatang nakaaapekto lamang kay Hesus at kay Maria bagkus ito ay isang positibong tanda ng mabiyaya’t mapagligtas na pagmamahal ng amang umaampon sa ating lahat sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang anak at ng espiritung nagtataguyod sa bagong bayan ng diyos na katawan ni kristo, ang simbahan.

Laban sa mga kasalukuyang panunuligsa at pag-aalinlangan sa loob at sa labas man ng simbahan, tungkol sa birheng paglilihi kay Maria at sa pagiging ina, maaaring tumugon nang mahinahon ang isang pahayag ng pananampalatayang katoliko na ang birheng paglilihi ni Maria ay hindi lamang matalinhagang paglalarawan o paraang pampanitikan nina Mateo at Lucas upang mailarawan ang pamamagitan ng diyos. Ni hindi ito kathang-isip lamang upang mabigyang-diin ang pagka-diyos ni Hesus.

Ayon sa Galacia 4:4,

“MANAPA’Y ITO SA KATUNAYAN, NANG DUMATING ANG TAKDANG PANAHON; SINUGO NG DIYOS ANG KANYANG ANAK.”

Tayong mga pilipinong katoliko ay sumasampalataya dito mula sa Banal na Kasulatan at mula sa patuloy at hindi nagbabagong aral ng simbahan.

 

 

 

Advertisements