PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  Solemnity of Mary the Mother of God, Friday, January 1, 2016.

 BAKIT NATIN TINATAWAG SI MARIA BILANG INA NG DIYOS?

 

Mababasa natin sa Bibliya na si Maria ay tinawag ng diyos upang ipagdalang-tao si Hesus na kanyang anak. Dahil dito si Maria ay naging ina ng diyos, hindi dahil sa siya ay isang diyosa kundi dahil siya ang naging ina ni Hesus na parehong tunay na diyos at tunay rin namang tao. Ayon sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko # 545, Maliwanag na itinuturo ng mga Ebanghelyo na si Maria ay hinirang ng Diyos na maglilihi at manganganak ng isang lalaki na tatawaging Hesus, ang anak ng kataas-taasan.

Si Maria ay ina ng diyos sapagkat siya ay ina ni Hesus, ang diyos na nagkatawang-tao. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi kay Maria, “PINAGPALA KA SA MGA BABAE AT PINAGPALA RIN ANG DINADALA MO SA IYONG SINAPUPUNAN. SINO AKO UPANG DALAWIN NG INA NG AKING PANGINOON?”

Bukod sa pagiging Birheng Ina ni Maria, sa Krus ay ibinigay ni Kristo si Maria upang maging espirituwal na ina ng lahat ng kanyang disipulo.

 

 

Advertisements