PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

PRACTICE OF FAITH.

A Gospel Reflection on the Feast of the Baptism of Our Lord, Sunday, January 10, 2016.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ilan sa mga mananampalatayang katoliko ang dumayo sa pista ng Nazareno doon sa Quiapo kahapon.

BAKIT BA KAYO NAGPUPUNTA SA QUIAPO?

Para ipakita ang inyong pananampalataya sa Diyos.

Marahil ang ilan sa inyo ay nakatanggap ng biyaya mula sa Poong Nazareno kaya hindi kataka-taka kung bakit marami pa rin ang bumabalik sa Quiapo sa kabila ng maraming taong nakikipagsiksikan doon.

Kaya ang tanong lamang dito,

ANG PAGIGING KATOLIKO BA NATIN AY NATATAPOS BA SA DEBOSYON, PANATA AT PAMAMASAN SA POONG NAZARENO?

WELL, ang masasabi ko lamang dito, ito ay PAGPAPAKITA LAMANG NG ATING PAGMAMAHAL AT PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

ANG PAGDEDEBOSYON AY MAY KAAKIBAT NA HAMON BILANG KATOLIKO.

At ang hamon nito ay KUNG PAANO NATING ISINASAGAWA ANG ATING PAGIGING KATOLIKO.

Tulad sa mga kursong pinag-aaralan at kinukuha natin sa kolehiyo,

ANG KAALAMAN AY HINDI LAMANG PURO TEORYA,

kundi ISINASAGAWA RIN ANG LAHAT NG ATING MGA NATUTUNAN.

Kaya nga meron PRACTICUM o OJT, diyan ninyo ipinapamalas ang mga natutunan ninyo sa loob ng classroom.

Ganyan din sa ating pananampalataya,

ANG PANANAMPALATAYA AY HINDI LAMANG SALITA KUNDI ITO AY ISINASAGAWA.

TINANGGAP NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA NUNG TAYO AY BININYAGAN,

NUNG TAYO AY BININYAGAN,

TAYO AY NANGAKO SA HARAPAN NG PANGINOON NA ISASAGAWA O ISASABUHAY ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.

Ito ang sinabi ng Diyos Ama kay Hesus nung siya ay bininyagan sa Ilog Jordan na ating narinig ngayon dito sa Ebanghelyo  (Luke 3:21-22) sa araw na ito ng Linggo ng Pagbibinyag sa Panginoon, Enero 10, 2016;

“IKAW ANG MINAMAHAL KONG ANAK, LUBOS KITANG KINALULUGDAN.”

Ito ay isang pagtawag ng Diyos Ama kay Hesus,

ang PAGTUPAD SA KANYANG MISYON.

Tayong lahat ay nakarinig din ng tawag ng Diyos nung tayo ay bininyagan.

TINAWAG DIN NIYA TAYO PARA MAKIBAHAGI SA PAGIGING PARI, HARI AT PROPETA NI KRISTO.

Ito ang HINDI MAUNAWAAN NG MGA TAO NGAYON!

AKALA NILA ANG BINYAG AY NATATAPOS SA ISANG MAGARBONG HANDAAN!

NO!!!!

BAKIT KO NASABI ITO?!

SAPAGKAT MAY ILANG MAGULANG DIYAN NA IPINAABOT PA NILA NG 1 YEAR OLD PARA BINYAGAN!

EH ANG KATWIRAN NILA PARA ISABAY NA ANG HANDAAN SA BINYAG AT BIRTHDAY!

Alam niyo po,

HINDI IMPORTANTE KUNG MAY PAGKAIN O WALA,

ANG IMPORTANTE AY MABINYAGAN ANG SANGGOL SA LALONG MADALING PANAHON AT TURUAN NINYO SILA SA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.

HINDI TINITIGNAN NG DIYOS KUNG MAY PERA KA O WALA!

MAY HANDA KA MAN O WALA!

ANG TINITIGNAN NG DIYOS AY KUNG PAANO KA TUMUGON SA KANYANG TAWAG AT ISINASAGAWA ANG IYONG PAGIGING KATOLIKO.

 

 

 

Advertisements