PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  3rd Sunday in Ordinary time, January 24, 2016.

 ANO ANG NILALAMAN NG BIBLIYA?

 

 

Ang Bibliya ay naglalaman ng salita ng diyos. Ito ay may hatid na espesyal na mensahe para sa lahat ng mga taong bumabasa nito na nagnanais malaman, maunawaan, mahangaan at buong pusong maisapamuhay ang mga katuruan ng diyos. Ang mensaheng ito ay hindi dapat itago sa likod ng mga salitang nagbago na o nawala na ang kahulugan at hindi na ginagamit sa karaniwang pag-uusap. Sa halip, ang mensaheng ito ay dapat ipahayag sa mga tao sa wikang maliwanag, makahulugan at tamang nauunawaan.
Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagsasalin sa iba’t-ibang wika mula sa orihinal na mensahe ng bibliya na nakasulat sa mga wikang hebreo, aramaico at griyego upang maipahayag ang mga kahulugang ito sa wikang madaling maunawaan. Sa anumang pagsasalin ng bibliya, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat bigyan ng diin ay ang mga tekstong pagbabatayan ng salin. Patakaran ng Philippine Bible Society na huwag magsalin ng bibliya mula sa isang salin, sa halip ay bumalik sa mga orihinal na wika ng bibliya upang matiyak ang katapatan nito sa orihinal na mensahe.
Ang BIBLIYA ay nahahati sa dalawa;
Ang LUMANG TIPAN at ang BAGONG TIPAN.
Ang LUMANG TIPAN ay naglalaman ng mga kasaysayan, kasabihan, sulat ng mga propeta at ng mga kwento tungkol sa bansang israel, ang kinikilalang bayan ng diyos BAGO IPANGANAK SI KRISTO. Ang Bibliya ng mga hudyo ay ang lumang tipan lamang at hindi nila tinatanggap ang bagong tipan.
Ang BAGONG TIPAN ay naglalaman ng buhay, gawain ni hesus na ating panginoon, ng kanyang mga alagad at ang paglaganap ng simbahan.
Ang LUMANG TIPAN ay ang PAGHAHANDA SA BAGAY NA DARATING at ang BAGONG TIPAN ang KINATUPARAN NG MGA SINABI SA LUMANG TIPAN NA DARATING.
Ang Bibliya ay naglalaman ng salita ng diyos. Panahon na para tayo ay magbasa ng bibliya para tayo ay matuto at mag-aral ng pananampalatayang katoliko at lalong higit sa lahat, ang ipakilala si Kristo sa mundo at ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Ang Salita ng Diyos ay magdadala ng pagbabago sa ating buhay.
 

 

Advertisements