PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

WALK WITH TRUST.

A Gospel Reflection on the 5th Sunday in Ordinary time, February 7, 2016.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang aking maliit na negosyo ngayon ay mag-imprenta at magbenta ng stampita ng mga religious images, larawan ng imahen ng atingPanginoon, ang Mahal na Birheng Maria, ang mga santo at santa ng ating simbahan.

Nagbebenta ako ng mga ito,

hindi lang doon sa Santo Domingo Church,

kundi maging sa iba’t-ibang simbahan,

UMIIKOT AKO SA IBA’T-IBANG SIMBAHAN PARA MAGNEGOSYO AT KUMITA NG MALAKING PERA.

Sa Negosyo, may mga panahon na MALAKAS ANG BENTA, may mga panahon din na MAHINA ANG BENTA.

At nitong mga nakaraang araw ay mahina ang aking benta. 

Nakakalungkot sapagkat NASASAYANG ANG AKING EFFORT SA PAGHAHANAP NG PERA.

NAGKUKUMAHOG AKONG MAGHANAP NG PERA PARA MAIPAGPATULOY KO ANG AKING PAG-AARAL SA KURSONG AB MASS COMMUNICATION AT MAKAPASOK AKO DOON SA LETRAN.

Ang Letran ay siyang pinakamagandang eskwelahan na mag-aral ng kursong AB MASS COMMUNICATION at ito ang pinapangarap ko ngayon kaya ako nagnenegosyo.

Madalas kapag mahina ang aking benta ay NAG-IINIT ANG ULO KO!

MAINIT ANG ULO KO AY SAPAGKAT WALANG PUMASOK NA PERA!

MAINIT ANG ULO KO AY SAPAGKAT NABUBULILYASO ANG MGA PLANO KO SA BUHAY!

UMIIYAK PA NGA AKO KAPAG MAHINA ANG BENTA!

WALANG NAIPASOK NA PERA!

WALANG KINITA!

DAHIL ANG INIISIP KO DITO AY ANG KINABUKASAN KO!

ANG PAG-AARAL KO!

PAANO KO MAIPAGPAPATULOY ANG PAG-AARAL KO?!

PAANO PA AKO MAG-AARAL DOON SA LETRAN?!

PAANO PA AKO MAKAKATUGON SA TAWAG NG DIYOS NA AKO AY MAGING PARING DOMINIKO BALANG ARAW?!

ITO NGAYON ANG NAKAKAHADLANG SA PAG-ABOT KO SA AKING MGA PANGARAP SA BUHAY,

ang KAWALAN NG SAPAT NA PERA!

Kaya kahit mahina ang aking benta, PATULOY PA RIN AKONG LUMALABAN SA KAHIRAPAN!

PATULOY KO PA RIN INAABOT ANG MGA PANGARAP KO SA BUHAY!

Sa Ebanghelyong  (Luke 5:1-11) binasa natin ngayong araw na ito ng 5th Sunday in Ordinary time, February 7, 2016, si Pedro ay patuloy na nakipaglaban sa kahirapan.

NILABANAN NIYA ANG KAHIRAPAN SA PAMAMAGITAN NG KANYANG HANAPBUHAY.

Ang kanyang hanapbuhay ay ang pagiging MANGINGISDA.

Sa eksena dito sa ebanghelyo ngayon, si Pedro ay pinanghinaan din ng loob nung ilang araw silang WALANG NAHULING ISDA.

Subalit nung nakita nila si Hesus,

nung SINUNOD NILA SI HESUS ay lalong lumakas ang kanilang loob,

NAGTIWALA SILA KAY HESUS.

Kaya nung sinunod nila ang sinabi ni Hesus ay NABUHAYAN ANG KANILANG LOOB,

SUMIGLA ANG KANILANG HANAPBUHAY SA PAMAMAGITAN NG PAGHULI SA MARAMING ISDA.

ANO NGAYON ANG ARAL NA MAPUPULOT NATIN NGAYON DITO SA EBANGHELYO?

Sa larangan ng negosyo, meron UPS and DOWNS.

Kapag tayo ay nasa itaas at malakas ang ating benta ay MASAYA TAYO.

Kapag tayo naman ay nasa ibaba at mahina ang benta ay MALUNGKOT TAYO, PINAGHIHINAAN TAYO NG LOOB.

Anuman ang dumating sa buhay natin,

MALAKAS man o MAHINA ang ating benta ay patuloy pa rin tayong MAGTIWALA SA DIYOS.

MAGTATAGUMPAY TAYO SA ATING MGA GAWAIN KUNG TAYO AY MAKIKINIG, MAGTITIWALA AT SUMUSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.  

 

 

Advertisements