PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

LOVE PA MORE.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Lent, February 14, 2016.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ngayong araw na ito ng February 14, 2016 ay masayang-masaya ang mga magkasintahan o mag-jowa. Masaya sila ngayon ay sapagkat ipinagdiriwang ang VALENTINES DAY. Kapag pinag-uusapan ang Valentines Day, ang pumapasok sa isip natin ay LOVE LIFE, PAGMAMAHALAN NG MGA MAGKASINTAHAN o MAG-ASAWA, PAGMAMAHALAN NG MAGKAIBIGAN.

Kaya kapag naririnig natin ang salitang LOVE LIFE,

HUWAG NATING LIMITAHAN ITO SA MAGKASINTAHAN, MAG-ASAWA at MAGKAIBIGAN.

ANG LOVE LIFE AY PARA SA LAHAT,

PAGMAMAHAL SA PAMILYA MO,

SA MAGULANG MO,

SA MGA KAPATID MO,

SA MGA KAAWAY MO,

SA BIYENAN MO,

at higit sa lahat,

SA DIYOS.

KUNG MAHAL NATIN ANG DIYOS,

KINAKAILANGAN AY ISUKO NATIN ANG ATING BUONG PAGKATAO SA KANYA.

Ito ngayon ang sinasabi ni Hesus dito sa Ebanghelyong  (Luke 4:1-13) binasa natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Lent;

“ANG IYONG DIYOS AT PANGINOON ANG SASAMBAHIN MO AT SIYA LAMANG ANG IYONG PAGLILINGKURAN.”

HINDI SAPAT NA SABIHIN MONG MAHAL MO ANG DIYOS PERO MABABAW NAMAN ANG IYONG PANANAW SA BUHAY.

Halimbawa na lang, nitong nakaraang Miyerkules ng Abo. Halos lahat ng simbahan ay punung-puno ng mga tao.

MAS MARAMI PA ANG TAO SA SIMBAHAN KAPAG ARAW NG ASH WEDNESDAY KAYSA SA ARAW NG LINGGO.

BAKIT LAHAT NG TAO AY NAIISIP MAGSIMBA TUWING ASH WEDNESDAY?

PARA MAGPALAGAY NG ABO SA NOO.

GINAGAWA PANG KATUWAAN ANG PAGPAPALAGAY NG ABO SA NOO!!!!!

NAGPAPALAGAY KAYO NG ABO SA NOO AY PARA MAGPAKUHA NG SELFIE PICTURES!!!!!!!!

HINDI NINYO NAUUNAWAAN KUNG BAKIT NAGPAPALAGAY KAYO NG ABO SA INYONG NOO!!!!!!!

NAGPALAGAYA KAYO NG ABO SA INYONG NOO AY PARA IPAALAM SA INYO NA ANG BUHAY NATIN DITO SA MUNDO AY MAY KATAPUSAN!

WALANG PERMANENTE DITO SA MUNDO!

ULTIMONG MGA KARANGYAAN NA NATATAMASA NATIN NGAYON SA BUHAY AY MAWAWALA DIN IYAN,

MAWAWALA SA KAMAY NATIN ANG MGA BAGAY NA PINAGHIRAPAN NATIN DITO SA MUNDO;

ANG PERA, ARI-ARIAN, MALALAKING CONDOMINIUM AT MAGING ANG MGA MAHAL NATIN SA BUHAY!

ANG TANGING PINANGHAHAWAKAN NATIN HABANG BUHAY AY WALANG IBA KUNDI ANG SALITA NG DIYOS.

WALANG PERMANENTE DITO SA MUNDO,

ANG PERMANENTE AY DOON LAMANG SA LANGIT,

NAROON ANG ATING PERMANENTENG TIRAHAN,

ANG MGA BAGAY NA HINAHANAP NATIN SA BUHAY AT HIGIT SA LAHAT,

ANG PAGMAMAHAL SA ATIN NG DIYOS.

Kaya samantalahin na natin ang mga pagkakataon dito sa lupa.

AYUSIN NA NATIN ANG ATING RELASYON SA DIYOS.

If we love God, we must surrender our lives to him, our worries and anxieties.

MAMUHAY TAYO SA SALITA NG DIYOS!

LOVE PA MORE!

IBIGAY PA NATIN NG TODO ANG ATING PAG-IBIG SA DIYOS.

Tandaan po natin, ang DIYOSay siyang unang NAGMAHAL sa atin kaya tayo may pagdiriwang ng panahon ng kuwaresma.

MARAPAT LAMANG NA IBALIK NATIN SA DIYOS ANG PAG-IBIG NA IYON.

BIGYAN NATIN NG PRIORITY ANG DIYOS:

MAGPURI, SUMAMBA at MAGLINGKOD.

 

 

 

 

Advertisements