PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents 

PASANG-AWA.

A Gospel Reflection on the 5th Sunday of Lent, March 13, 2016.

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Magtatapos na naman ang klase, bago matapos ang klase ay dadaan muna sa huling pagsusulit o tinatawag na FINAL EXAM. Dito tinitignan kung ano ang natutunan ng isang estudyante sa loob ng isang taon o semester. Ang inaasahan ng mga guro ay makapasa lahat ng mga estudyante. Subalit nakakalungkot isipin na hindi lahat ng mga estudyante ay nakakapasa.

Meron diyan, NAKAPASA, BUMAGSAK at PASANG-AWA.

Maaari ito ang nakukuha natin sa ating academics;

PASADO, BAGSAK at PASANG-AWA.

Nakapasa tayo ay dahil nag-aral tayong mabuti,

bumagsak kayo ay dahil TAMAD KAYONG MAG-ARAL at HINDI PUMAPASOK SA KLASE,

PASANG-AWA kayo ay sapagkat NAAWA sa inyo ang inyong guro o professor.

Kaya kadalasan ang mga guro kapag wala nang maibigay na grado sa mga estudyante ay nagpapagawa na lang ng SPECIAL PROJECT para makapasa lang ang estudyante.

PASANG-AWA, ito ang laging ibinibigay sa atin.

HINDI LAMANG SA ACEDEMIC PERFORMANCE KUNDI MAGING SA ATING SPIRITUAL LIFE.

Sa Ebanghelyong  (John 8:1-11) binasa natin ngayong araw na ito ng 5th Sunday of Lent,March 13, 2016, ay PASANG-AWA ang ibinigay ni Hesus sa isang babaeng nahuling nakiapid.

ANG KATARUNGAN NG DIYOS AY AWA HINDI ANG KAMATAYAN!

ANG MGA ESKRIBA AT PARISEO AY GUSTO NILANG HATULAN NG KAMATAYAN ANG BABAENG ITO!

UMIRAL SA KANILA ANG BATAS NA ALAM NILA!

ANG TINGIN SA SARILI NILA AY NAPAKATAAS!

WALANG KASALANAN!

KAYA GANYAN NA LANG ANG PAGHATOL NILA SA MGA MAKASALANAN!

KAYA NGA ANG ATING PANGINOON AY NAKABAYUBAY SA KRUS PARA PATAWARIN TAYO SA ATING KASALANAN!

Tayong lahat ay hinahatulan ng Panginoon ngayon,

HINDI ANG KAMATAYAN kundi ang KAPATAWARAN.

Sa madaling salita, tayong lahat ay mga PASANG-AWA SA MATA NG DIYOS.

 

 

Advertisements