PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 

Katolikong Katesismo on the Commemoration of the Lord’s PassionGood Friday, March 25, 2016.

ANO ANG SIMBOLO NG KRUS SA SAMBAYANANG KRISTYANO?

 

 

Ang Krus ay mahalagang simbolo sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay tanda ng dakilang pagmamahal ng diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alay ni Hesus ng kanyang buhay sa krus, naging paraan ito ng pagbalik ng makasalanang sangkatauhan sa kalooban ng panginoon.

Sa pamamagitan ng  krusang mga naligtas ay naging bagong likha, bagong tao at tagapagmanang kaharian ng diyos kasama si Kristo. Dahilan dito, ang krus ay naging simbolo ng buong pakikiisa kay Kristo. Ang pagpasan ng sariling krus ay nangangahulugan ng pagtalikod sa makamundong gawa at pagnanasa at ang pagiging tunay na disipulo

at isang alagad ni

Kristo.

Ang sinumang tumalikod sa krus ay hindi karapat-dapat kay kristo.

Bilang isang taga-sunod ni kristo, handa niyang talikuran ang maraming bagay hanggang sa dakilang pag-aaalay ng sarili para sa kapakanan ni Kristo at ng Mabuting Balita. Ang pagkakapako sa Krus ay isang sanlibutang kaganapang nagpapahiwatig ng buong pagliligtas ni kristo at pagpapahayag nito sa buong sanlibutan. Ito ang kabuuan o sukdulan ng pagliligtas ni Yahweh mula sa lumang tipan hanggang sa Bagong tipan. Ito ay isang panatang pagsasabuhay ng buhay ni Kristo.

 

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements